.

Lubatud piirkiirust ületanud välismaalane saadetakse riigist välja

Nädalavahetusel mõõtis Lääne-Harju politseijaoskonna patrull Tallinnas sõiduki liikumiskiiruseks rohkem kui 100 km/h, kohas, kus suurim lubatud kiirus oli 50 km/h.

Sõiduk peatati ja sõidukit juhtinud 26-aastase Ukraina kodaniku suhtes viidi läbi menetlustoimingud. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse otsusega lõpetati isiku viisavaba viibimine Eestis ja kehtestati sissesõidukeeld Schengeni viisaruumi 3-ks aastaks.

Välismaalaste seaduse § 11 kohaselt on Eestis viibivad välismaalased kohustatud järgima Eesti põhiseadusliku korda ja Eesti õigusakte, austama põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust, eesti keelt ja kultuuri.

Riigil on kohustus tagada riigis elavate isikute turvalisus, so ühiskondlik turvalisus. Üheks võimalikuks abinõuks selle ülesande täitmisel on lahkumiskohustuse tegemine ja sissesõidukeelu kohaldamine isikute suhtes, kes on oma käitumisega näidanud, et nad ohustavad teiste isikute turvalisust.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.