.Kanama viadukt (Foto: Google maps)

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Tallinna ringteel Kanama–Valingu lõigu ehitamiseks

Täna, 31. detsembril 2020 kuulutas Maanteeamet välja riigihanke Tallinna ringteel Kanama–Valingu lõigu ehitamiseks.

4,6-kilomeetrine lõik ehitatakse 2+2 sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline liiklussõlm,
  • ehitatakse ümber Kanama viadukti rambid,
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed,
  • olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle Keila–Tallinna raudtee,
  • ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit,
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja jalgteid,
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel (km 29,6–34,2) on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. Projekti eesmärk on luua ohutum ja sujuvam liiklemine kõikidele projektitegevuste käigus rekonstrueeritavaid rajatisi kasutavatele transpordivahenditele ja jalakäijatele parendades sellega üleriigilisi ja rahvusvahelisi ühendusi TEN-T võrgustikus.

Projekteerija on Novarc Group AS.

Riigihanke eeldatavaks maksumuseks 23,7 miljonit eurot käibemaksuta. Tööde eeldatav algus on aprill 2021 ja teostamise tähtaeg 20 kuud. Tegemist on Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga.

Your browser does not support the canvas element.