.

Maanteede äärsed parklad saavad korralikud prügikastid

Transpordiamet paigaldab maikuu jooksul teeäärsetesse parklatesse uued prügikastid ning kutsub inimesi üles kasutama neid vastutustundlikult üksnes sõidu ajal tekkinud prügi ära viskamiseks.

“Oleme Transpordiametis põhimõttelise otsuse teinud ja maikuu jooksul paigaldame parklatesse uued prügikastid,” kinnitas Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk. “Mitmes kohas on prügikastid juba kohal.”

Paraku on tema sõnul näha, et parklate prügikaste kasutatakse jätkuvalt kodus ja suvilas tekkivad olmeprügi ladustamise kohtadena. “Uute prügikastide ümber tekkis esimese ööpäevaga prügimägi,” nentis Tükk. “Tahan täna, mil paljud Eestimaa inimesed on väljas oma kodukanti korrastamas ja prügist puhastamas, panna kõigile südamele, et hoiame heakorda ka teeäärsetes parklates ja kasutame uusi prügikaste sihtotstarbeliselt sõidu ajal tekkiva väikeprügi ära viskamiseks”.

Olmeprügi sorteerimine on eelkõige kohaliku omavalitsuse ülesanne ning parklate prügikastid ei ole mõeldud kodus, suvilas või töökohal tekkinud prügi jaoks.

Riigiteede ääres on praegu ca 550 väiksemat prügikasti, mis on mõeldud teekonnal tekkinud väikesodi ära viskamiseks, kuid enimkülastatavates parklates on tekkinud vajadus täiendavate prügikastide järele. Uute prügikastide suurused saavad varieeruma vahemikus 140-660 liitrit ning on sõltuvuses sellest, kui tihti saab jäätmeveo ettevõte tühjendamist konkreetses asukohas pakkuda. “Uued prügikastid on väiksemad, kui need suured konteinerid, mis eelmise aasta lõpus eemaldati, ja on mõeldud autos tekkiva prügi viskamiseks,” selgitas Tükk.

Transpordiamet eemaldas käesoleva aasta alguses parklatest 63 suurt prügikonteinerit. Väga paljudel juhtudel tassiti prügikastid koheselt peale tühjendamist erinevaid olme-, sega- ja ehitusjäätmeid täis ning prügi ladustati ka prügikastide ümbrusesse. Kõik see viis lõpuks selleni, et need viisakad autojuhid ja kaasreisijad, kes soovisid autos tekkinud prügi ära visata, ei saanud seda teha, kuna prügikastide ümber olid tekkinud miniprügimäed.

Tükk avaldas lootust, et kui uued parklatesse sobivad prügikastid paika saavad, kasutavad inimesed neid sihtotstarbeliselt ning kevadised metsaalused püsivad ilusad ja puhtad ka parklate ümbruses.

Your browser does not support the canvas element.