.Avarii

Mullu väljastati 69 tuhat meeldetuletust sundkindlustuse vältimiseks

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) saatis möödunud aastal 69 tuhat meeldetuletust automaatse liikluskindlustuse vältimiseks, mida oli 13 protsenti rohkem kui aasta varem. Neile, kes jätsid meeldetuletuse tähelepanuta, saatis LKF mullu 27 500 automaatse liikluskindlustuse makseteatist.

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on viimase viie aasta jooksul pidevalt kasvanud sõidukiomanike arv, kellel on oht saada kindlustamata sõiduki sundkindlustus. "Enamik reageerib meeldetuletustele nii, et sundkindlustust ei teki. Siiski jääb osadel juhtudel LKF-i meeldetuletus tähelepanuta, näiteks kui auto ei ole töökorras. Mõnikord ei saa inimene meeldetuletust kätte, sest on oma elukohaks registreerinud suvekodu. Seetõttu on mõistlik ise aeg-ajalt kontrollida, kas sõidukil on kindlustuskohustus," ütles Potsepp.

Möödunud aastal saatis LKF üle poole meeldetuletustest ehk 40 300 e-postiga ning ülejäänud tavapostiga. E-postiga saavad meeldetuletuse need, kes on oma eesti.ee e-posti suunanud isiklikule e-posti aadressile.

2019. aasta lõpus oli 12 741 automaatse liikluskindlustuseta sõidukit või nende haagist. Seda on 552 võrra vähem kui 2018. aasta lõpus.

Automaatne liikluskindlustus on kindlustamata sõiduki sundkindlustus, mis tekib liikluskindlustuse kohustuse täitmata jätmisel. Igal liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Erandina ei pea sõidukil olema liikluskindlustust aasta jooksul pärast viimase lepingu lõppemist, kui sõidukit ei kasutata ja seda hoitakse nii, et sellega ei saa põhjustada liikluskindlustuse juhtumit. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul, siis tuleb see automaatse liikluskindlustuse vältimiseks liiklusregistrist kustutada.

Liikluskindlustuse kehtivuse kontrolli saab teha LKF-i veebilehel. Kõiki oma liikluskindlustuseta sõidukeid saab vaadata eesti.ee portaalist. Liikluskindlustuse hindu on võimalik võrrelda kalkulaatoris.

LKF on automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse registri pidaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Your browser does not support the canvas element.