.Mustakivi tee lõpp

Mustakivi tee rajamiseks tehakse ulatuslikke uuringuid

Mustakivi tee pikendusega kaasnevate keskkonnamõjude välja selgitamiseks on alustatud uuringutega ning andmete kogumisega analüüside tegemiseks.

Mustakivi tee rajamisega seotud uuringud ja analüüsid on tellinud Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Tallinna linna eelarvestrateegias on uuringuteks ja muudeks Mustakivi teega seotud ettevalmistustööde katteks ette nähtud 600 000 eurot. Plaanide kohaselt peaks projekteerimine algama järgmisel aastal ja tee-ehitus 2022. aastal ning tee peaks valmis saama 2023. aastal. Mustakivi läbimurde rajamine läheks maksma 20,6 miljonit eurot.

Praegu lõpeb Mustakivi tee Narva maanteega. Tulevikus peaks see tee jätkuma praegusel tühermaal ja ühendama Lasnamäe Piritaga. Uut ühendusteed on Tallinn kavandanud aastakümneid.

Your browser does not support the canvas element.