.Eksamiauto

Muutub riiklike juhieksamite vastuvõtmise kord

Autojuhikoolitust ootavad ees suured muutused: alates veebruari algusest muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari, kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

 

Peamised muudatused B-kategooria teooriaeksamite vastuvõtmises:

Teooriaeksamil lisandub 10 küsimust ehk kokku on 40 küsimust, millele tuleb vastata 30 minuti jooksu.

Teooriaeksam on kahes osas:

30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu ka praegu. Vastamisel võib teha kuni viis viga.

10 liiklusohutust puudutavat küsimust, mis kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga saada või hukkuda. Vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.

Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et Maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

Peamised muudatused B-kategooria sõidueksamite vastuvõtmises:

Enam ei ole detailselt manöövrite kaupa kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada, vaid eksamineeritav otsustab, kuidas etteantud situatsioon lahendada. Enne iga harjutust selgitab eksamineerija harjutuse sisu, eesmärki ja hindamise parameetreid.

Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv. Sõidueksamil nõutud kolm harjutust tuleb sooritada kümne minuti jooksul. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ei soorita harjutusi selleks ettenähtud aja jooksul.

Enam ei ole kindlat vigade loetelu, mille põhjal loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtuvalt sellest, kas eksamineeritav järgib liiklusreegleid ning sõidab ohutult.

Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Eelmisel aastal võttis Maanteeamet vastu 34 068 teooriaeksamit ja 36 207 sõidueksamit. Teooriaeksami läbis esimesel korral 76% ja sõidueksami 56% eksamineeritavatest. Sõidueksamitest 26 370 olid B-kategooria eksamid, mille läbis 41% juhikandidaatidest.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uue määrusega „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“, mis autokoolide õppeprotsessi ning eksamineerimist reguleerib, saab tutvuda siin.

Your browser does not support the canvas element.