.

Pärnu-Uulu lõik ehitatakse neljarealiseks

Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.

Transpordiameti riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla kilomeetrite 133,4-143 Pärnu‒Uulu 2+2 teelõigu ehituse riigihankele esitati 6 pakkumist.

Pakkumuste keskmine maksumus jääb suurusjärku 35,5 miljonit eurot. „Järgnevalt tuleb kontrollida esitatud kalkulatsioonide korrektsust ning pakkujate vastavust riigihanke kvalifitseerimis-ja vastavustingimustele. Peale kirjeldatud toimingute tegemist, saame teatavaks teha, kellega leping allkirjastatakse. Viimane selgub lähima paari kuu jooksul. Planeerime ehitustöid alustada selle aasta III kvartalil,“ täpsustab Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Pärnu–Uulu neljarealisele lõigule kavandatakse kaks eritasandilist liiklussõlme, mitu jalakäijatunnelit ja metsloomade teeületuskohad.

Tööde käigus:

rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme;

lammutatakse ja ehitatakse uus Uulu sild;

ehitatakse Rannametsa tee foorreguleeritav ristmik;

ehitatakse Tõllapulga ja Uulu eritasandilised liiklussõlmed;

ehitatakse neli jalgratta- ja jalgtee tunnelit;

ehitatakse kolm ringristmikku, ühendusteid ning ligi kolm kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid;

paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Pärnu‒Uulu neljarajalise teelõigu projekteerija on Skepast&Puhkim OÜ.

Tööde teostamise aeg on 30 kuud. Tegemist on Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga.

Your browser does not support the canvas element.