.Pirita tee, Tallinn

Pirita teel algab vahetult enne kooli remont

Pirita tee ühistranspordiraja ehitus on plaanitud etapiviisiliselt ning 21. ja 22. augustil tehakse ettevalmistustöid – toimub kaevude freesimine ja allalaskmine, haljastuse kaitsmine, geodeetilised tööd. Alates 24. augustist alustatakse objektil suuremahulisemate freesimis- ja kaevetöödega.

Ühissõidukirada on ettenähtud tavaliiklusele mõeldud radadest eemaldada. Bussipeatuste taskute rajamisel kasutatakse betoonkatendit. Välja vahetatakse kaevupäised "ujuvat tüüpi" kaevupäiste vastu, kasutades betoonist koormusjaotusplaate liikluskoormuse vähendamiseks kaevudele.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse Pirita teele leedvalgustitega tänavalgustus ning uuendatakse sadeveekanalisatsiooni konstruktsioone ja kogu lõik varustatakse tänapäevase foorisüsteemiga. Rajatakse neli fooriga reguleeritud ülekäiku ning paigaldatakse 11 muutteabega (VSL) liiklusmärki.

Töid tehakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teeb Aktsiaselts TREF Nord. Tööde lepinguline tähtaeg on 5. jaanuar 2021. Ehitustööde lepinguline maksumus on 2 140 000 eurot.

Tööde ajal viiakse olemasolev liikluskorraldus 2+1 lahendusele ja töötsooni jäävad ühissõidukite peatused viiakse ajutistele asukohtadele.

Your browser does not support the canvas element.