Politsei kontrollib põhjalikumalt esimeste küljeakende läbipaistvust

Liiklusjärelevalvekeskuse patrullid peavad tagama võimalikult ohutu liikluse ning seetõttu pööratakse nüüd enam tähelepanu ka esimeste külgakende läbipaistvusele.

Tulemus- mõne tunniga peatati kontrollimiseks arvestatav hulk sõidukeid. Juhul, kui küljeklaaside läbipaistvus ei vastanud nõuetele, anti juhile võimalus puudus kohapeal kõrvaldada. Enamus juhte seda võimalust ka kasutas, kuid 6-l juhul roolikeeraja seda võimalust kasutada ei soovinud ja nii lõppes kontroll erakorralisele ülevaatusele suunamisega. „Võitjaks“ osutus sõiduk, mille esimese küljeklaasi läbipaistvus oli vaid 25%.

Tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Sama nõue kehtib ka teistes Euroopa riikdes. Põhjused on lihtsad: kui esiklaaside läbipaistvus on väiksem, kaasneb sellega oht turvalisusele.

👉 Väheneb oluliselt nähtavus pilvise ilmaga ja vihmasajus.

👉 Pimedal ajal sõites on raske märgata teed ületavaid jalakäijaid, teele jooksvaid loomi või takistusi teel ja ka näiteks ilma tuledeta liikuvat sõidukit.

👉 Liikluses on oluline liiklejate omavaheline suhtlus. Võimalus tekitada teise juhiga silmside, annab võimaluse veenduda, et Sind on märgatud. Andes jalakäijale teed, või loobudes oma eesõigusest jne antakse sellest ka teisele liiklejale tihtipeale käega märku.

👉 Sõidukite klaasid on sageli juba tehasest toonitud lubatud piiri lähedaselt. Lisades sinna lubatud läbipaistvusega kile, võib tulemuseks olla probleem tehnoülevaatuse läbimisel ja see tähendab juba kordusülevaatust.

Sa ei kõnni ju öösel ringi päikeseprillidega, tugevalt toonitud autoklaaside puhul on mõju nähtavusele aga sama. Mõtle sellele!

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.