.Rally Estonia võistlejad maanteel

Politsei mõõtis nädalavahetusel ka Rally Estonia võistlejate kiirusi ülesõitudel

Nädalavahetus möödus Lõuna-Eestis ralli tähe all ja lisaks teistele hoidsid üritusel silma peal ka Liiklusjärelevalvekeskuse patrullid.

Muuhulgas mõõtis politsei ka rallil osalejate liikumiskiirust ja pildil olevate sõitjate kiirus jäi 90 km/h alas mõõtmisvea piiresse.

Kokku tuvastas politsei ürituse ajal 304 rikkumist ja valdavalt olid rikkumised seotud lubatud suurima sõidukiiruse ületamistega.

👉 kuni 20 km/h üle lubatu – 25 rikkujat

👉 21 – 40 km/h üle lubatu – 153 rikkujat

👉 41 – 60 km/h üle lubatu – 44 rikkujat

👉 60 ja rohkem km/h üle lubatu – 3 rikkujat

👉 503 kiiruseületamist fikseeris mobiilne kiiruskaamera

Lisaks kõrvaldati liiklusest 15 eelnevalt alkoholi tarvitanud juhti ja neist 4 puhul oli joove nii suur, et otsuse karistuse osas teeb kohus. 11 juhti olid rooli istunud ilma juhtimisõiguseta ja tuvastati ka raskeveokitel töö- ja puhkeaja nõuete rikkumisi (11) ning ülekaalus koormaid (11).

Täname liiklejaid, kes liikluskorralduse muudatustesse mõistvalt suhtusid ja reegleid järgisid. Kuigi korralike liiklejate sekka sattus ka „musti lambaid“, siis suuremaid vahejuhtumeid õnneks ei olnud.

Your browser does not support the canvas element.