.

Setomaal piiratakse raskeveokite liiklust

“Piirang kehtestatakse, kuna kurvilistel ja järsude tõusudega teelõikudel on käesoleva talve jooksul mitmeid kordi olnud probleeme raskeveokitel tõusudest ülessaamisel,” selgitas Transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal. “Tõusudele kinni jäänud raskeveokid aga takistavad liiklust ja on ohuks kaasliiklejatele.”

Transpordiamet otsustas kehtestada alates eilsest kogu ülejäänud talviseks perioodiks Setomaa kurvilistel ja järskude tõusudega teedel ajutise liikluspiirangu autorongidele ja masinrongidele, mille registrimass ületab 20 tonni.

  Piirang on Taali sõnul suunatud eeskätt välismaa raskeveokite juhtidele, kes ületavad Eesti-Vene piiri Koidula piiripunktis või tulevad Eestisse Läti suunalt.

  Liikluspiirang kehtib avalikult kasutataval riigiteel number 25130 Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri kilomeetritel 24,37-25,19 ja 29,95-30,96, samuti riigiteel number 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima kilomeetritel 15,55-16,85 ja 20,91-22,09 alates tänavu 24. jaanuarist kuni talviste teeolude lõppemiseni kevadel.

  Liikluskeelu alasse sisenemise loa saamiseks autorongidele ja masinrongidele, mille registrimass on suurem kui 20 tonni, tuleb esitada Transpordiametile taotlus vastavalt majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord“. Taotluse saab esitada Transpordiameti e-teeninduses.

  Transpordiamet on kehtestanud piiranguga teelõikudel ka ühe taseme võrra kõrgema talvise seisunditaseme, kuid tugeva lumesaju korral tekivad paratamatult olukorrad, kus tõusud on lumised ning raskeveokite jaoks keerulised läbida.

  Ümbersõit piiranguga teelõikudest on tähistatud suuremate riigiteede kaudu.

  Your browser does not support the canvas element.