.Eksamiauto

Sõidueksamile mitteilmujate tõttu oli üks eksamineerija tööta 124 tööpäeva

2020. aastal võeti vastu 36 652 sõidueksamit, mille sooritas 52% ehk 19 412 eksamineeritavat. Sõidueksamile ei ilmunud 745 isikut, mis tähendas, et need sõidueksami ajad jäid kasutamata. Ilmumata jätmised kokku arvestatuna tähendab, et üks eksamineerija oli 124 tööpäeva ilma tööta.

„Eksamile mitteilmumine ei ole probleem, kui sellest Transpordiametit eelnevalt teavitatakse. Lugupidamatu on eksamineerija ja teiste ootejärjekorras olevate suhtes see, kui lihtsalt kohale ei ilmuta ja seeläbi aeg kaotsi läheb. Mitteilmumisest teatades oleks keegi teine saanud sõidueksamit teha,“ kirjeldas Transpordiameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

Eksamite läbimine 2020. aastal kategooriate kaupa:

 • B-kategooria ehk sõiduauto sõidueksameid võeti vastu 25 812 korral, mille sooritas 46% eksamineeritavatest.
 • A-kategooria ehk kaherattaliste sõidueksameid võeti vastu 3001, mille sooritas 78% eksamineeritavatest.
 • C- ja CE-kategooria ehk veoki sõidueksameid võeti vastu 5101, mille sooritas 67% eksamineeritavatest.
 • T-kategooria ehk traktori sõidueksameid võeti vastu 677, mille sooritas 70% eksamineeritavatest.
 • D-kategooria ehk bussi sõidueksameid võeti vastu 769, mille sooritas 60% eksamineeritavatest.
 • Trammi sõidueksameid võeti vastu 27, mille sooritas 85% eksamineeritavatest.

 „Eriolukorra tõttu ei võtnud me aasta alguses ligi kaks kuud vastu ühtegi sõidueksamit. Eriolukorra lõpuks oli ootejärjekorras lisaks tavapärasele eksamile soovijatele veel umbes 4000 ära jäänud eksamit, mis suudeti vastu võtta suve jooksul. Meie eksamineerijad ei puhanud suvekuudel, vaid tegid ületunde ja võtsid vastu hommikuti lisaeksameid,“ rääkis Tarmo Vanamõisa.

Esimesel katsel läbis sõidueksami 58% kõigist eksamineeritavatest. Korduseksamite osakaal on endiselt suur:

 • 3661 juhikandidaati tegi B-kategooria sõidueksamit 4-9 korda ning 260 juhikandidaati tegi B-kategooria eksamit rohkem kui 10. korda.
 • Sõidueksamil käis isik, kellele oli see 29. katse.
 • Teooriaeksamil käis isik, kellele oli see 33. katse.

2020. aastal eksiti sõidueksamil kõige rohkem järgmistes asjades:

 1. 5203 korda eksiti liiklusohutuse reeglite vastu, mis tähendab, et nendes situatsioonides oleks võinud juhtuda liiklusõnnetus, kui eksamineerija ei oleks sekkunud.
 2. 4428 korda eirati punast või kollast foorituld.
 3. 3979 korda oli probleemiks sõidukiga teel paiknemine.
 4. 3669 korda ületati sõidukiirust või sõideti liiga aeglaselt ja takistati teisi liiklejaid.
 5. 1595 korda ei antud teisele liiklejale teed ehk eesõigusega liigelnud sõidukit ei lastud läbi.

„Lisaks ei suudetud sõidukit reeglite kohaselt parkida 1115 korral ja harjutamise sooritamisega kümne minuti jooksul ei tulnud toime 533 isikut. Samas keskmiselt kulub eksamineeritaval kõigi kohustuslike harjutustele sooritamiseks 4–6 minutit,“ lisas Vanamõisa.

Transpordiameti kodulehel saab tutvuda sõidueksamite statistikaga. See uueneb iga kuu esimesel nädalal.

Your browser does not support the canvas element.