.Video ekraanitõmmis

Tähelepanu! Igati järgimist väärt üleskutse!

Sotsiaalmeedias levib üleskutse suhtuda teed puhastavatesse masinatesse mõistlikult – anda teed ja/või astuda vajadusel kaugemale. Nendes töötavad inimesed on suure pinge all ning ei täiendavaid probleeme pole neile vaja tekitada.

Nende töö tulemusena saavad tänavad puhtamaks ja liiklus muutub ohutumaks. 

Your browser does not support the canvas element.