.Takso

Tallinn tahab taksodele sõidumeerikuid

Tallinna linnavalitsus palub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil kaaluda taksojuhtidele, sealhulgas platvormipõhise taksoveo osutajatele, sõidu- ja puhkeaja nõuete ning maksimaalse ööpäevase sõiduaja kehtestamist.

Soovitud nõuded kehtiksid kuue kuni üheksa istekohaga sõiduautode juhtidele.

Abilinnapea sõnul on pealinna korrakaitseametnikud täheldanud, et tihtilugu teevad taksojuhid väga pikki päevi, on väsinud ja ületöötanud.

Harukordne ei ole linnapildis parkiv taksojuht, kes autos lihtsalt magab. Pole välistatud, et ületöötamisest tingitud väsimuse tõttu võib juhi tähelepanu liikluses osalemisel hajuda. Eriti murettekitav on olukord nn platvormipõhist taksoveo teenust osutavate juhtidega. Väsinud juhid on ohtlikud nii iseendale, taksoga sõitjatele kui ka kaasliiklejatele.

Liiklusseadus sätestab töötajate sotsiaalsete tingimuste ning üldise liiklusohutuse parandamiseks juhi töö- ja puhkeaja kohustuse reisijateveoks kasutatavate sõidukite, mis on ette nähtud rohkem kui üheksa inimese veoks, juhtidele. Sätted ei ole aga kohaldatavad juhtidele, kes osutavad sõitjatevedu taksoveo korras. Taksojuhid ei ole enamasti töötajad töölepingu seaduse mõistes ning töösuhteid ja töölepinguid neil ei ole.

Klassikalise taksoveo näol on tegemist vaba ettevõtluse ühe vormiga, kus füüsilisest isikust ettevõtja iseseisvalt valib ning kavandab oma aega töötamisel ja puhkamisel. Nn platvormipõhist taksoveo teenust osutavad juhid on reeglina eraisikust autoomanikud, kellele taksoveo teenuse osutamine võib olla lisasissetuleku teenimise võimalus põhitöökoha kõrval. Ka neil ei pruugi platvormipidajaga olla töösuhet.

Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse ülesanne on liiklusseaduse kohaselt tagada Tallinna tänavatel liiklusohutus. Samuti on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma territooriumil ühistransporti, mille hulka kuulub ka taksovedu.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on 2020. aasta alguse seisuga väljastanud 4083 taksoveoluba, 2215 sõidukikaarti ja 2725 juhi teenindajakaarti.

Your browser does not support the canvas element.