Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendustööd on lõppemas

Tallinna lennujaamas on lõppemas viimase aastakümne suurim investeerimisprojekt. Lennuohutust, läbilaskevõimet ja keskkonnaseisundit parandava projekti kogumaksumus (2012-2023) on 74 miljonit eurot, millest Ühekuuluvusfond kaasrahastab kulusid 35 miljoni euro ulatuses. 

AS–i Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on arendus- ja laiendustööd vajalikud, et püsida tihedas lennujaamade vahelises konkurentsis ja luua maksimaalselt head tingimused Eesti lennundussektori arenguks. “Me soovime olla atraktiivne sihtkoht lennufirmadele, õhusõidukite teenindamisega ja kaubatranspordiga tegelevatele ettevõtetele. Lennujaama lõunapoolsete alade arendamine on osa meie suuremast arenguplaanist, mille kohaselt rajatakse nendele aladele pikas perspektiivis uued õhusõidukite teenindamise angaarid ja cargo-ala,” rääkis Tuvike ning lisas, et uued arendused aitavad suurendada lennujaama läbilaskevõimet, jättes terminali ümbruses asuva perrooniala tulevikus täielikult reisijate teenindamiseks.

Ehitustööde tulemusena avati novembris õhusõidukitele lõunapoolne uus perrooniala ja uued ruleerimisteed, laiendati idapoolset jäätõrjeala ja mootorite testimisala. Patrull- ja hooldesõidukitele avati lõunapoolne ringtee.

Tuvikese sõnul oli arendustööde üks peamisi eesmärke vähendada lennujaama mõju keskkonnale. “Projekti käigus rajati äärmiselt mahukad ja planeeringult keerukad sademeveesüsteemid, mis lahendavad liigvee tekkimise probleemi. Lisaks paigaldati õlipüüdurid ja valmis laohoone jäätõrje kemikaalide hoiustamiseks ja käitlemiseks.”