.Pilt

Tallinnas ligi 200 km/h põgenenud juht saadi ikkagi kätte!

1. novembril mõõtis Liiklusjärelevalvekeskuse patrull Tallinnas Tammsaare teel vastu liikuva sõiduki kiiruseks üle 140 km/h. Sõidukile antud kohustuslikku peatumismärguannet juht eiras ja väga suurel kiirusel liikunud sõiduk suundus linnast välja. Kuigi patrullil ei õnnestunud koheselt peatada sõidukit, mis liikus kohati pea 200 km/h, on tänaseks sõidukit juhtinud isik tuvastatud ja karistus määratud. Jõustunud otsuse kohaselt karistati sõidukit juhtinud 41-aastast ja varasemalt korduvalt oma liiklusalase käitumisega politsei tähelepanu pälvinud meesterahvast mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega 18 kuuks. Tulenevalt karistuse pikkusest, tuleb isikul peale karistusaja möödumist juhtimisõiguse taastamiseks sooritada Maanteeametis uuesti nii teooria- kui sõidueksam.

Peatumismärguande eiramine on üks raskemaid liiklusalaseid rikkumisi, sest oma teoga seab juht enamasti ohtu lisaks endale ka kaasliiklejad. Alati saab vaielda teemal, kas politsei peaks sõidukeid taga ajama. Peatumismärguande eiramise põhjuseks kipuvad enamasti olema juhtimisõiguse puudumine, juhtimiseks mittesobivas konditsioonis viibimine, politsei tähelepanu mittesoovivad isikud sõidukis või sõidukis asuvad ebaseaduslikud esemed. Seega varjavad vahel juhid viidatud väärteo abil kuriteo toimepanemist. Politsei püüab alati sellised sõidukid koheselt peatada, kasutades vajadusel ka sundpeatamisvahendeid.

Oht kaasliiklejatele jääb peatumismärguande eiramisel alati ning patrulli otsustada on, millal on otstarbekas järgi sõitmine lõpetada, kuid sellist signaali, et politsei peatumismärguande eiramisele ei reageeri, politsei anda ei saa.

Käesoleval aastal on politsei alustanud menetlust rohkem kui 100-l korral peatumismärguande eiramise osas. Märgates liikluses olukorda, kus keegi politsei eest sõidukiga põgeneb, siis püüa tagada enda ohutus, ära ürita oma tegevusega põgenevat sõidukit takistada ja anna politseisõidukile teed andes oma plaanidest ka suunatulega märku. Nii teab politseisõiduki juht, et Sa oled teda märganud ja Sinu liikumissuund teed andes on teada. Võimalusel vähenda kiirust sujuvalt ilma pidurdamata.