Täna tutvustatakse Tondi raudteeülesõidu ümberehituse projekti

30. märtsil kell 18 toimub Tondi raudteepeatuse lähistel (Tondi tn 21a) avalik arutelu, kus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Kristiine linnaosa valitsus tutvustavad Tondi ja Kotka tänavate ristmiku rekonstrueerimise projekti.

Tondi raudteeülesõit on plaanis ehitada kahetasandiliseks, et see oleks turvalisem eeskätt kergliiklejatele, aga ka kõigile teistele. Praegu ristuvad raudtee ja sõidutee samal tasandil ja näiteks veokitele ja bussidele on parempööre üsna keeruline. Ristmiku muutmine eritasandiliseks parandaks liiklusohutust ja -mugavust märkimisväärselt. Kavas on ka mitmeid teisi parendusi, näiteks foori paigaldamine ristmikule.

Projekti kohaselt hõlmab rekonstrueerimine Tondi tänaval 320-meetrist lõiku (Lõokese kuni Alevi) ja Kotka tänaval 470-meetrist lõiku (Tedre kuni Tondi). Tööd puudutavad osaliselt ka Pardi, Rähni ja Tedre tänavat. Muudatused tagavad pikkadele sõidukitele vajalikud pöördekoridorid ja võimaldavad kavandatava raudtee viadukti alla rajada kolm sõidurada. Rekonstrueeritav ristmik on lahendatud kolmeharulise foorjuhitava ristmikuna.

Tondi tänava trammitee jääb üldiselt samaks, muutub vaid selle kõrgus. Tondi T7 kinnistule on projekteeritud parkla kuuele sõiduautole ja Tondi 17 kinnistu ette liiklussaarega eraldatud parkla kümnele sõiduautole. Tondi tänava 3 meetri laiustele sõiduradadele on ristmiku piirkonnas projekteeritud sõiduraja laiendid (0,5–0,7 m), et ka bussid ja veokid mahuksid ohutult liiklema. Tondi tänava mõlemasse serva on kavandatud eraldi rattatee ja kõnnitee. Tänava kesklinna poolsele harule Tondi tn 22 juurde tuleb uus ülekäigurada.

Kotka tänavale on projekteeritud läbivalt kaks 3 meetri laiust sõidurada ning sõiduraja ja äärekivi vahele poolemeetrine ohutusriba. Tee läänepoolsele küljele on planeeritud jalgrattatee ja kõnnitee ning idapoolsesse serva 1,5 meetri laiune rattatee.

Suurem osa ehitusobjektil kasvavatest puudest ja muust haljastusest säilitatakse. Eemaldatakse madala väärtusklassiga või ehitusele ette jäävad puud ja põõsad ning ohtliku haiguse, jalakasurmaga nakatunud puud. Langetatud puude asemele istutatakse ligi 40 uut puud, sh suurlehised pärnad ja amuuri toompihlakad, samuti tuleb sinna sadu uusi põõsaid ja tuhandeid rohttaimi. Alles jäävatele puudele tehakse hoolduslõikus. Ristmiku piirkonnas on üks I väärtusklassi puu, mille säilitamiseks rajatakse tugimüür puu ja kõnnitee vahele.

Your browser does not support the canvas element.