.Toyota Prius

Toyota on müünud 15 miljonit hübriidmootoriga autot

Toyota jõudis tänavu märgilise verstapostini – alates 1997. aastast, mil nägi ilmavalgust esimene Prius, on Toyota müünud tänaseks üle maailma 15 miljonit hübriidmootoriga autot. Euroopas on neist ostetud üle 2,8 miljoni ning 23 aastaga on Toyota ja Lexuse mudelivalikusse lisandunud 19 erinevat hübriidmootoriga autot. Nende osakaal Toyota ja Lexuse Euroopa kogumüügist moodustas eelmisel aastal koguni 52%.

Kolmes Balti riigis kokku oli tulemus samas suurusjärgus – 47% Toyota sõiduautodest osteti hübriidina.

Rohkem kui 50% sõidust saastevaba

Toyota alustas hübriidmootoriga autode projektiga rohkem kui veerand sajandit tagasi. Takeshi Uchiyamada juhitav arendusmeeskond hakkas siis välja töötama 21. sajandi autot, mille tehnoloogia aitaks vähendada kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete heidet. Selle töö tulemusel jõudis 1997. aastal turule esimese põlvkonna Prius, samal aastal allkirjastati ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokoll. See andis keskkonnaliikumisele kõikjal maailmas hoogu juurde.

Toyota on andnud 15 miljoni hübriidmootoriga autoga suure panuse keskkonna hüvanguks. Kõik need sõidukid on vähendanud CO2 heitkogust kogu maailmas rohkem kui 120 miljoni tonni võrreldes sellega, kui nende asemel oleks liigelnud tavalise bensiinimootoriga autod. Süsinikdioksiidi karmistuvate heitnormide tingimustes on Toyota saavutanud automaailmas hübriidtehnoloogia esmaarendajana juhtpositsiooni.

Tänu hübriidautode suurele müügile on Toyotal head eeldused täita Euroopa Liidu seatud eesmärgid: saavutada aastatel 2020 ja 2021 uute sõiduautode keskmine heitkogus 95 grammi CO2 kilomeetri kohta.

Lisaks suudavad Toyota tõhusad täishübriidsed mudelid sõita linnas täiselektrilisel režiimil suurema osa ajast täiesti saastevabalt. RAV4 hübriidmudeliga Toyota esindustes tehtud proovisõitude põhjal läbiti rohkem kui 50% sõiduajast elektrirežiimis (linna- või linnalähedastes tingimustes). Vastav statistika tugineb Driveco süsteemi kogutud rohkem kui 2200 proovisõidu andmetele.

Hübriid on kaasa toonud akutoitel ja kütuseelemendiga elektrisõiduki

Toyota mitme jõuallika strateegias on hübriidmootoriga autodel täita oluline osa elektrisõidukite tulevases koguvalikus. Kahe aastakümne pikkune autode elektrifitseerimiskogemus aitab ettevõttel luua kehtestatud normide, loodud taristute ja klientide nõudmistele vastavaid eri tüüpi elektrisõidukeid.

Toyota ei näe üht „võitja võtab kõik“ – stsenaariumi, vaid tulevikku, kus oma osa etendavad mitmesugused elektrifitseeritud tehnoloogilised lahendused, sh hübriidelektrisõidukid, laetavad hübriidelektrisõidukid, akutoitel elektrisõidukid ja kütuseelemendiga elektrisõidukid.

Üle kahe aastakümne kestnud elektrimootorite, akude ja juhtseadmete arendustöö on õpetanud Toyotale seda, kuidas energiat tõhusamalt juhtida ja korduskasutada. Seetõttu on võimalik klientidele pakkuda eri tehnoloogiaga elektrisõidukeid alates hübriidist kuni kütuseelemendiga autoni.

Selle eesmärgi elluviimiseks kavatseb Toyota tuua 2025. aastaks Euroopa turule 40 uut või uuendatud eri tehnoloogiaga elektrisõidukit, sh vähemalt 10 nullsaastega autot. Valikust suurima osa moodustavad jätkuvalt hübriidmootoriga autod.

Autode heitkoguste vähendamine on olnud ettevõtte eesmärk juba esimese Toyota Priuse turuletulekust saati ning ülim ambitsioon on muuta sõidukid täiesti saastevabaks.

Your browser does not support the canvas element.