.

Uued trahvid tulekul - keskmise kiiruse ja telefoni hoidmise eest käes

Riigikokku saadeti kolmandale lugemisele liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 0104 SE.

Muudatusettepaneku kohaselt võetakse statsionaarse kiiruskaameraga sõidukiiruse mõõtmisel arvesse edaspidi ka keskmist kiirust mõõteseadmete vahel. Lisaks alustatakse automaatset järelevalvet ühistranspordiraja kasutamise ja kõrvaliste tegevuste osas.

👉 LS §193`1 lg 1- Valla- või linnavalitsus võib osaleda liiklusjärelevalve ülesande teostamisel, paigaldades oma haldusterritooriumile automaatse liiklusjärelevalve süsteemi eesmärgiga tuvastada käesoleva seaduse §-des 221 ja 227 ning 242 sätestatud rikkumisi.

👉 LS § 199 lg 10 – Automaatse kiirusemõõtesüsteemiga sõidukiiruse mõõtmisel võetakse arvesse kahe kiiruskaamera vahemaa läbimise keskmine kiirus. Kui sõiduki kiiruse ületamine tuvastatakse vaid ühe kiirusemõõtesüsteemiga, määratakse kirjalikus hoiatusmenetluses hoiatustrahv ühe mõõtesüsteemi andmete põhjal.

👉 LS §262- kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatava hoiatustrahvi määrad:

lõige 7- ühistranspordirajal sõitmise eest, kui ei esine LS § 37 lubatud erisused, määratakse hoiatustrahv suurusega 20 eurot;

lõige 8- telefoni kasutamisel ilma käsi vabaks jätva vahendita või sõiduki liikumise ajal telefoni käes hoidmisel, määratakse hoiatustrahv suurusega 40 eurot.

Planeeritult jõustub seadusemuudatus 1.juulist 2022.

Turvalist liiklemist!

Loe lisaks: On siis naastrehvid nüüd veel lubatud või juba keelatud?

Your browser does not support the canvas element.