.

Uuring: elektriautode juhid tunnevad vähemat stressi

DS Automobiles’i uuringu kohaselt tunnevad elektri- ja hübriidautode juhid rooli taga vähem stressi kui bensiini- või diiselmootoriga autode juhid.

Käesoleva aasta mais 2000 Ühendkuningriigi autojuhi seas läbi viidud uuringu kohaselt kogevad üle 78 protsendi juhtidest autojuhtimise ajal stressi. Siiski ütles 38 protsenti elektri- ja hübriidautode omanikest, et nende praegune auto tekitab neile seda vähem kui varasemalt nende omanduses olnud bensiini- või diiselautod.

31 protsenti stressi kogevatest juhtidest tunnistasid, et see mõjutab negatiivselt nende sõiduoskust, sest nad teevad suurema tõenäosusega rutiinseid otsuseid ja pööravad võimalikele ohtudele vähem tähelepanu. See rõhutab lõõgastava sõidukeskkonna tähtsust, kusjuures 20 protsenti juhtidest ütles, et stressi vähendavad omadused on midagi, mida nad tavaliselt uue auto otsimisel kaaluvad.

Juhtide arvates kõige tõhusamate stressi vähendavate omaduste hulgas nimetas 41 protsenti küsitlusele vastanutest vaikseid sõiduomadusi.

Muud omadused, mis aitavad stressi vähendada on vastavalt 52 ja 34 protsendiga mugav interjöör ja istmed ning sujuv sõit.

Siiski ei ole stressi allikaks mitte ainult sõitmine – üle poole (51%) ütlesid, et nad peavad auto ostmist ja omamist juba iseenesest stressirohkeks.

Your browser does not support the canvas element.