.

Uuringu tulemusena selgub, et pandeemia ajas noored autorooli

Rehvitootja Goodyear tellitud uuring näitas, et koroonapandeemia on märkimisväärselt mõjutanud eestlaste sõitmisharjumusi. Võrreldes pandeemia-eelse ajaga kasutab 20% eestlastest sõiduautot sagedamini, kusjuures eriti märgatav on see trend just noorema põlvkonna seas. Positiivsest küljest saab välja tuua selle, et sagenenud sõitmisharjumuse tõttu tunnevad noored sõidukijuhid end roolis võrreldes varasemasega enesekindlamalt.

Hiljutises uuringus küsiti tuhandelt eestlaselt, kuidas on nende sõiduharjumused pandeemia ajal muutunud. Tulemused näitavad, et 20% vastanutest kasutab autot rohkem, kui enne pandeemiat. Kõige enam on sõiduauto kasutamine sagenenud 18–29 aastaste vanuserühmas, kus koguni 26% küsitletutest kinnitas, et nad veedavad praegusel ajal rohkem aega roolis kui enne pandeemiat. Samas vastukaaluks piiras pandeemiaperiood vanema vanuserühma liikumisharjumusi, sest pea iga kuues vastaja vanuserühmas 50-59 nentis, et autosõitude hulk on varasemaga võrreldes vähenenud.

Harjutamine teeb meistriks ning seda kinnitas ka uuring. Pea iga kolmas noorema vanuserühma autojuht kinnitas, et tänu sagedasemale praktikale on ta täna vilunum ja enesekindlam autojuht kui enne pandeemiat. Vanemas vanuserühmas näiteks sellist trendi ei paista.

Samas kindlasti on olulist rolli mänginud ka mugavate ja taskukohaste autorenditeenuste sisenemine Eesti turule. See võimaldab spontaanselt ja suhteliselt odavalt rentida omale sõiduvahendit ka nendel noortel, kellel küll on juhiload, kuid kes isiklikku sõiduautot ei oma.

Vanema generatsiooni vähenenud autokasutus on aga üsna otseselt seostatav faktiga, et pandeemia ajal oli tegu riskirühmaga, kes kõige rohkem piiras oma liikumist.

Uuring näitas veel, et Eesti meeste ja naiste sõiduharjumusi on pandeemia mõjutanud erinevalt. Kui pea iga viies naine (24%) ütleb, et sõidab tänapäeval rohkem autoga, samas kui meeste puhul on sama näitaja vaid 18%.

Rehvitootja läbiviidud uuringu eesmärgiks oli paremini mõista, kuidas on pandeemia mõjutanud eestlaste sõitmisharjumusi ja sõiduoskusi.

Your browser does not support the canvas element.