Veoautode tootjad hakkavad panustama vesinikutehnoloogia arendamisele

Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell ja Volvo Group hakkavad tegema koostööd, et aidata luua tingimused vesinikuveokite massiliseks turuletoomiseks Euroopas.

Kuna üha enam valitsusi ja ettevõtteid järgib ühist nägemust heitkogustega seotud netoenergiasüsteemist, usuvad H2Accelerate osalejad, et vesinik on oluline kütus veoautode sektori täielikuks dekarboniseerimiseks.

Vesinikukütusega veokite suuremahulise kasutuselevõtuga loodetakse luua uusi tööstusharusid: vesiniku tootmisrajatised, suuremahulised vesiniku jaotussüsteemid, suure võimsusega tankimisjaamade võrk vedela ja gaasilise vesiniku jaoks ning vesinikukütusega veokite tootmine. H2A osalejad usuvad, et sünkroonitud investeeringud kogu sektoris 2020. aastatel loovad tingimused vesinikukütusega raskeveokite massiliseks turuletoomiseks, mis on vajalik selleks, et täita Euroopa eesmärki saavutada 2050. aastaks nullheide.

Eeldatavasti algab kümne aasta pikkune kasv klientide rühmadest, kes on valmis varakult pühenduma vesinikupõhistele vedudele. Eeldatakse, et need ettevõtted tegutsevad hea tankimisjaama katvusega piirkondades. Kümnendi jooksul saab neid regioone omavahel ühendada, et rajada tõeliselt üleeuroopaline võrgustik.

Projekt vajab avaliku sektori toetust. H2Accelerate'i raames loodavad osalejad teha koostööd, et taotleda varaste kommertskasutusele eelnevate projektide rahastamist kasutuselevõtu esimeses etapis. Samal ajal osalevad osalejad koos poliitikakujundajate ja reguleerijatega, et soodustada poliitikakeskkonda, mis aitab toetada vesinikuveokite mahulist tootmist ja kogu Euroopat hõlmavat tankimisvõrku süsinikuvaba vesinikukütuse jaoks.

Your browser does not support the canvas element.