.

60 protsenti juhtidest peab isesõitvat autot liiklusele ohtlikuks

Ühendkuningriigi suurima sõltumatu liiklusohutusorganisatsiooni IAM RoadSmart uuringust selgus, et 60 protsenti autojuhtidest peab sõidukite kasvavat isejuhtimise võimet tõsiseks ohuks liiklusohutusele. Samas peeti veelgi suuremateks muredeks naisjuhte (66 protsenti) ja üle 70-aastaseid juhte (64 protsenti).

Seda hoolimata hästi dokumenteeritud tõenditest, et enamik liiklusõnnetusi on tegelikult põhjustatud inimlikest vigadest, mis viitab sellele, et kui sõidukitele antakse tulevikus suurem kontroll iseenda üle, võib see tegelikult kokkupõrgete arvu vähendada.

Kuigi isejuhtivate sõidukite tehnoloogia võib parandada liiklusohutust, juhtub see ainult siis, kui uusi süsteeme kasutatakse õigesti, sealhulgas juhte koolitatakse nende võimete ja piirangute mõistmiseks, arvavad liiklusohutusorganisatsiooni inimesed.

IAM RoadSmart’i poliitika- ja teadusdirektor Neil Greig ütles: “Autonoomsete ja automatiseeritud sõidukite tehnoloogia on muutumas igapäevase autosõidu lahutamatuks osaks ning kuigi see võib parandada liiklusohutust, tuleb selle võimalusi täielikult mõista, et me neile liigselt ei toetuks.

“Kuna üha rohkem sõidukite süsteeme võtab üle ülesandeid, mida varem tegid juhid, nõuab IAM RoadSmart, et Ühendkuningriigi sõidueksamisse lisataks arusaam automatiseeritud funktsioonidest.”

Valitsuse prognooside kohaselt võib juba 15 aasta pärast olla 40 protsenti Inglismaal müüdavatest uutest autodest isesõitvate funktsioonidega.

Samal ajal rõhutavad autonoomse sõidukitehnoloogia edendamise pooldajad ka rahalisele kasule Ühendkuningriigi majandusele, mis võib 2035. aastaks moodustada peaaegu 42 miljardit naelsterlingit koos ligi 40 000 uue töökoha loomisega.

Siiski on endiselt muresid seoses teadus- ja arendustegevuse kõrgete kuludega, mis muudavad isejuhtivad sõidukid mõnede jaoks liiga kalliks ning võimalikke rikkeid, andmeturbeprobleeme ja moraalseid dilemmasid seoses nende nüanssidega, mida sõiduk peaks olema programmeeritud kaitsma.

Neil lisas: “Meie uuring näitab selgelt, et paljud autojuhid ei ole veel piisavalt veendunud isejuhtivate sõidukite ohutuses. Kuni me ootame, et täiesti autonoomsed autod võtaksid inimjuhtide asemel juhtimise ise üle, on tänaste juhtide koolitamine esmatähtis tagamaks, et üha enam automatiseeritud sõidukid oleksid pigem eelis kui puudus.”

Your browser does not support the canvas element.