.Tänav, parkimine

Autovaba päev muudab Tallinnas liikluskorda

Üle-euroopalist autovaba päeva on korraldatud aastast 2000 ”Autovaba päeva” nime all. 2002. aastast alates on korraldatud säästvatele liikumisviisidele pühendatud nädalat. Euroopa liikuvusnädal on hea võimalus algatada erinevaid tegevusi ja üritusi, mis esindaksid nii kohalike ametivõimude ja mitmesuguste ühingute seisukohti ning võimaldaks praegust transpordipoliitikat keskkonnasäästlikumaks muuta.

Autovaba päeva ja liikuvusnädala eesmärk on tõsta liiklemisalast teadlikkust ning propageerida säästvaid liikumisviise ning nende kombineerimist nagu jalgsi käimine, jalgrattasõit, ühissõidukite kasutamine jms eesmärgiga vähendada transpordist pärinevaid CO2 heitkoguseid. Autovaba päeva ning kogu keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärk on suurendada inimeste keskkonna- ja liiklemisteadlikkust. Koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega soovitakse luua linnas säästvat liikumist soosiv keskkond, kus on ka lastel ja noortel turvaline liigelda, ning tutvustada keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, sealhulgas ärgitada inimesi vähendama autosõite ning eelistama kõndimist, rattasõitu ja kasutama heitgaasivabu liiklusvahendeid.

Autovaba päeva läbiviimiseks suletakse 19. septembril kella 8-st kuni 20. septembril kella 18-ni mootorsõidukite liikluseks Pärnu maantee – Viru ringristmikult kuni Kaarli puiesteeni; Kaarli puiestee – Vabaduse väljakust kuni Toompuiesteeni; Toompuiestee – Kaarli puiesteest kuni Rannamäe teeni; Rannamäe tee vanalinna poolse suunavööndi parempoolne sõidurada; Mere puiestee – Ahtri tänavast Viru ringistmikuni; kesklinna poole suunduv suunavöönd ning Viru ringristmiku Mere puiesteelt Pärnu maanteele suunduv parempoolne sõidurada. Lisaks suletakse 20. septembril kella 9-st kuni kella 18-ni Rannamäe tee Suurtüki tänavast kuni Kanuti tänavani ja Suur-Rannavärav Rannamäe tee ja Mere puiestee vahelisel lõigul.

Autovaba päev on keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liikuvusnädala tippsündmus, mida peetakse tänavu 20. septembril nii-nimetatud Tallinna vanalinna ringteel. Suletav sõidurada antakse kasutamiseks jalgrattateena, propageerides sellega sportlikumaid ja keskkonnasäästlikumaid liikumisviise.

Tänavate sulgemise tõttu muudetakse busside 3, 21, 21B, 41, 41B ja 66 liine. Kuna korralduses nimetatud tänavate sulgemise tõttu ei ole võimalik trollibusse nende kontaktliinide tõttu ümber suunata, asendatakse number 4 liini trollid bussidega. Samuti lühendatakse trolli number 5 liini.

Your browser does not support the canvas element.