.Tallinn

Autovabal päeval piiratakse Tallinnas liiklust

Linnavalitsuse korraldusega lubatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil ning Tallinna Transpordiametil toimuva keskkonnasõbraliku kuu keskse ürituse, autovaba päeva, raames piirata autoliiklust Balti jaama ümbritseval alal pühapäeval, 22. septembril.

Autovabal päeval suletakse mootorsõidukitele liikumiseks Nunne tänav Toompuiesteest kuni Suur- Kloostri tänavani; Põhja puiestee Suurtüki tänavast kuni Kesk-Kalamaja tänavani ja Kopli tänav Vana-Kalamaja tänavast kuni Kotzebue tänavani.

Autovaba päeva ning kogu keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärk on suurendada inimeste keskkonna- ja liiklemisteadlikkust. Koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega luuaks linnas säästvat liikumist soosiv keskkond, tutvustatakse keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, sh ärgitada inimesi vähendama autosõite ning eelistama kõndimist, rattasõitu ja kasutama heitgaasivabu liiklusvahendeid.

Autovaba päeva ja liikuvusnädala eesmärk on tõsta liiklemisalast teadlikkust ning propageerida säästvaid liikumisviise ning nende kombineerimist nagu jalgsi käimine, jalgrattasõit, ühissõidukite kasutamine jms eesmärgiga vähendada transpordist pärinevaid CO2 heitkoguseid. Autovaba päeva ning kogu keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärk on suurendada inimeste keskkonna- ja liiklemisteadlikkust.

Üle-euroopalist autovaba päeva on korraldatud aastast 2000 ”Autovaba päeva” (In town without my car) nime all. 2002. aastast alates on korraldatud säästvatele liikumisviisidele pühendatud nädalat (European Mobility Week, EMW).

Your browser does not support the canvas element.