.

E-kütuste tulevik jääb ikka veel lahtiseks

Sünteetiliste ehk e-kütuste kasutamine ei tekitaks keskkonnale täiendavat CO2 emissiooni. Samas vajab nende tootmise ettevalmistamine aega ja raha, sestap vajaksid sellest huvitatud firmad kindlust, et nende töö ja investeering lõpuks ikkagi ära tasub. Teemat vaetakse ka Euroopa Liidus, kuid pärast pikka arutelu saatis ELi keskkonnanõukogu jätkuvalt väga segase sõnumi selles olulises küsimuses. Seega endiselt on suuri ebakindluseid seoses sisepõlemismootori ja tulevaste sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite liikumapanevate tehnoloogiate küsimusega. Selle põhjuseks on asjaolu, et EL ei suutnud jõuda selgele otsusele, millisel kujul tuleks sünteetilisi kütuseid tulevikus maanteetranspordis kasutada. See põhjustab eelkõige keskmise suurusega masina- ja seadmeehitussektori jaoks suurt ebamäärasust.

Otsus toob sõiduautode CO2 piiri kohta kaasa edasisi arutelusid liikmesriikide ja ELi parlamendi vahel kuid tekitab siiani ebakindlust: „Kuigi “sisepõlemismootorite keelustamine” on esialgu ära hoitud ja me võitleme jõuliselt selle eest, et alternatiivsed kütused oleksid lubatud, on kompromiss autopargi reguleerimise osas pettumust tekitav. ELi keskkonnanõukogu tulemused tähendavad jätkuvalt suurt ebaselgust seoses sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite tulevaste sõidutehnoloogiate osas,” ütleb Hartmut Rauen, VDMA tegevdirektori asetäitja.

E-kütuste lubamine võimaldaks sisepõlemismootorid alles jätta ning sellele panustavad ka enamik autotootjatest.

Your browser does not support the canvas element.