.Liiklus

Eilse teooriaküsimuse õige vastus koos seletusega

Eilne küsimus tekitas üksjagu eriarvamusi, kuid õnneks teadsid paljud ka õiget vastust. 🙂

Õige sõidujärjekord: esimesena sõidab sõiduk B ja siis A.

👉 Liiklusseadus § 57 lg 1 – kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.

👉 Liiklusseadus § 17 lg p 3 – mitterööbassõiduki juht peab andma teed vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti. Järelikult- peateel tagasipööret tegeval sõidukil on eesõigus kõrvalteelt läheneva sõiduki suhtes.

👉 Liiklusseadus § 57 lg 3 – kui juht ei tea, kas ta sõidab pea-, sõidueesõigusega või kõrvalteel, peab ta tegutsema arvestusega, et asub kõrvalteel!

👉 Liiklusseadus § 16 lg 1 – liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Veendu enne eesõiguse kasutamist, et ka teine liikleja on Sinu plaanidest teadlik ja annab teed. Arvesta, et liiklejate teadmised liiklusnõuetest on erinevad ja jäta ruumi ka eksimusteks.

Peateel tagasipööraja eesõigus kõrvaltee suhtes kehtib ka mujal, mitte ainult konkreetsel ristmikul!

Täname kõiki vastajaid ja neid inimesi, kes postkasti uusi teooriaküsimusi välja pakkusid. Kuna teema on osutunud väga populaarseks, siis on sarnaseid küsimusi ka edaspidi oodata. Läbi postituste jagamise jõuab info väga paljude inimesteni ja loodetavasti on läbi selle ka teadlikke inimesi rohkem ning liikluses sellevõrra turvalisem.🙂

Aitäh!

Loe lisaks: Noh, autojuht! Oskad vastata?

Your browser does not support the canvas element.