.Rong (Foto: Elron)

EL näeb ette kaubavedude suunamist maanteelt raudteele

Euroopa Komisjoni avaldatud The European Green Deal´i ehk rohelise kokkuleppe üheks suureks eesmärgiks on suunata maanteevedudelt 75 protsenti kaubamahust raudtee- ja merevedudele, mis tähendab Eestile jätkuvaid pingutusi raudteesektori arendamiseks.

Roheline lepe tähendab ka olemasolevate raudteede elektrifitseerimisele heakskiitu ning potentsiaalseid lisarahastusvõimalusi raudteesektorile.

Saksamaa teatas sel nädalal 86 miljardi suurusest investeeringust raudteevõrkudesse 10 aasta jooksul. Samuti märkis Saksamaa transpordiminister Andreas Scheuer, et ees ootab raudteekümnend.

Transport moodustab veerandi kogu Euroopa Liidu kasvuhoonegaasidest ning see osakaal on endiselt kasvav. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks on vaja vähendada täna transpordis tekkivaid heitgaase 90% võrra. Kokkuhoid ei pea tulema ainult maanteetranspordilt. Kliimaneutraalsuseni tuleb jõuda maantee-, raudtee-, lennunduse- ja veetranspordi sektorite ühisest panusest.

Your browser does not support the canvas element.