.Liiklus maanteel

Eriveoloa kasutusõigus laienes ka teistele veoseliikidele

1. juulist 2018 võib eriloa alusel vedada kuni 52-tonnise tegeliku massiga autorongiga lisaks ümarpuidule ka teisi veoseliike.

"Kui seni võis teatud tingimustel vedada töötlemata ümarpuitu eriveosena kuni 52-tonnise tegeliku massiga autorongiga, siis alates 1. juulist laienes see ka teistele veoseliikidele," lausus liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. "Seega võib eriloa alusel kasutada autoronge, mille tegelik mass ei ületa kuueteljelisel autorongil 48 tonni ja seitsme- või enamateljelisel autorongil 52 tonni."

Eriloa saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • autorongi kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate ratastega teljed, on varustatud paarisratastega;
  • autorongi veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi;
  • autorongi kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht;
  • veduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Maanteeametil määrata autorongi asukohta veo ajal;
  • veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud lubatud teede võrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud eriloale lisatud veoteed;
  • autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

Raskeveokitega võib sõita piisava kandevõimega teedel, kus ei asu raskeveokitele sobimatuid sildu. Eriveostele lubatud teede võrgustiku (nn lilla võrgustik) leiab portaalist TarkTee (http://tarktee.mnt.ee/) kaardikihina.

Riigiteede jaoks väljastab erilubasid Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus. Eriluba väljastatakse eraldi igale sõiduki koosseisule. Eriloa taotlusi saab esitada Maanteeameti e-teeninduses. Eriloa tasumäärad leiab siit.

Rohkem infot erilubade kohta leiab siit.

Your browser does not support the canvas element.