.Autoromu

Inimesed loobusid kahe nädalaga 430st autoromust

Keskkonnaministeerium, Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liit said kahenädalase kampaania jooksul tellimused ühtekokku 430 autoromu tasuta äraveoks. Suurim huvi romusõidukitest loobumise vastu oli Kuusakoski andmetel Tartumaalt, Tallinnast ja Harjumaalt.

Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul vähendab vanade autoromude nõuetekohane üleandmine vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale oluliselt keskkonnariske.

"Romusõiduk on ohtlik jääde, mis sisaldab mitmeid keskkonda reostavaid või suisa ohtlikke materjale," lausus Suits. "Näiteks on igas autos 6-12 liitrit mitmesuguseid õlisid ja teisi vedelikke, mis maha valgudes ohustavad taime- ja loomaliike ning inimeste endi tervist. Keskkonda reostab kahtlemata ka pliiakude vedelema jätmine, kliimaseadmest omaalgatuslikult gaasi väljalaskmine ning vana õli, rehvide, plastiku ja muude taoliste materjalide põletamine, mis võib kahjustada ka inimeste tervist."

Kuusakoski juhatuse esimehe kinnitusel suunatakse kõik kampaania raames äraveetud romud metalliveskisse, kus on toorainena uue elu saanud juba veerand miljonit vana autot. "Kuusakoskis asuv Eesti ainus metalliveski suudab ühes tunnis purustada 30-40 romusõidukit sel viisil, et tervelt 95% autovraki massist suunatakse kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega taaskasutusse," kirjeldas ta. "Romudest väljavõetud õlid ja muud vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele. Akud, rehvid ja klaasid eraldatakse, must ja värviline metall sorteeritakse pärast purustamist automaatselt ning suunatakse liigiti taaskasutusse. Kergetest materjalidest nagu armatuurlauad, istmed ja polstrid toodetakse jäätmekütust."

Keskkonnaministeerium, Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liit korraldasid autoromude tasuta äraveo kampaaniat juba teist aastat järjest. Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250 autoromu.

Your browser does not support the canvas element.