.

Ka Eesti panustab kütuseturu tarnekindluse tagamisse

IEA otsuse kohaselt võtavad liikmesriigid oma strateegilistest kütusevarudest kasutusele 60 miljonit barrelit, mis moodustab neli protsenti ühendusse kuuluvate riikide kokku 1,5 miljardi barreli suurusest naftatoodete varust. Pool kasutusele võetavast kogusest on lubanud turule anda Ameerika Ühendriigid ning ülejäänu teised riigid.

Strateegiliste varude kasutuselevõtu eesmärgiks ei ole nafta hinna stabiliseerimine, vaid vedelkütuste varustuskindluse tagamisse panustamine praeguses volatiilses olukorras. Pakkumise suurendamine annab turgudele sõnumi nii IEA kui EL otsustavusest vajadusel sekkuda ja tagada tarnete piisavus. Venemaa on suuruselt kolmas naftatootja maailmas ning 5 miljoni barreliga päevas suurim eksportija. 60% Venemaa naftatoodete ekspordist läheb Euroopasse ja 20% Hiinasse.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning riigi tegevusvarusid haldav AS Eesti Varude Keskus (EVK) teevad valitsusele ettepaneku osaleda Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) globaalses algatuses kütuseturu tarnekindluse tagamisel ja anda Eesti kütusevarust turule 5000 tonni varusid.

Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehe Priit Enoki sõnul on Eesti riigil on juba üle kümne aasta diisli-, bensiini ja lennukikütuse varu mahus, mis vastab 90 päeva tarbimisele. Neid varusid saab kasutusele võtta nii piirkondlike kui ka regionaalsete tarneprobleemide lahendamiseks.

„Nüüd plaanime anda esmakordselt ühise aktsiooniga Eesti poolt turule 36 tuhat barrelit ehk 5000 tonni, mis moodustab meie varudest kaks protsenti. Kuna Eesti hoiab oma varusid lõpptoodangus, siis on potentsiaalseteks ostjateks lähipiirkonna riikide kütuse hulgimüügiga tegelevad ettevõtted,“ lausus Enok.

EVK monitoorib ja analüüsib pidevalt Eesti kütuseturul toimuvat ning teeb tihedat koostööd meie kütuseettevõtete ja rahvusvaheliste partneragentuuridega. Eesti üldine varustatus mootorikütustega on hea ja meie ettevõtete kommertsvarud on viimasel ajal isegi veidi suurenenud, seega vahetuid varustuskindluse probleeme meil ja meie lähipiirkonnas ette näha pole.

Eesti liitus esimese Balti riigina Rahvusvahelise Energiaagentuuriga juba 2013. aastal ning on selle organisatsiooni töös aktiivselt osalenud. EVK juhatuse esimees Priit Enok on IEA varustuskindluse ja kütuseturu töörühmade esimees. IEA loodi arenenud tööstusriikide poolt 1974. aastal naftakriisi ajal vastukaaluks kütust tootvatele riikidele

Praegune otsus IEA liikmete varude koordineeritud kasutuselevõtmiseks on organisatsiooni ajaloos neljas. Varem on seda tehtud 1991. aastal Lahesõja tõttu, 2005. aastal orkaan Katriina mõjude leevendamiseks ja 2011. aastal Liibüa kodusõjast ajendatuna.

Your browser does not support the canvas element.