.

Ka liiga valjud autod hakkavad politsei tähelepanu pälvima

Modifitseeritud summutitega autode omanikud peavad hakkama arvestama lubatud müra tasemetega. USA-s kiideti heaks seaduseelnõu, millega kehtestatakse kuni 2027. aastani uued nõudmised autode poolt tekitava müra osas. California teedele paigaldatakse spetsiaalsed liikluskaamerad, mis mõõdavad automaatselt mööduvate autode poolt tekitavate detsibellide taset. Sel moel kavatsevad lääneranniku ametiasutused võidelda liiga „häälekate” autodega. Hetkel veel jääb sellistele õigusrikkujate määratav trahvisumma veel avalikustamata.

California on tuntud oma rangete liiklusseaduste poolest. Riigi ametiasutused võitlevad aktiivselt CO2-heite vastu ja propageerivad ka elektriautosid. Alates 1985. aastast on läänerannikul kehtinud seadus sõidukite lubatud müratasemete kohta. Piirväärtuseks kehtestati 95 detsibelli autodele ja 80 detsibelli mootorratastele. Üha enam kohalikke elanikke püüab aga oma autosid täiendada, et need liikluses silma paistaksid. Sageli hõlmavad need uuendused ka summutit, mille müratase ületab mõnikord kõik lubatud piirid.

Uus seaduseelnõu hõlmab kontrollsüsteemi loomist, mis koosneb liikluskaameratest ja spetsiaalsetest helianduritest, mis aktiveeruvad, kui lubatud müratase ületatakse. Kui see käivitub, registreerivad seadmed sõidukite numbrimärgid ja väljastavad seejärel omanikele trahvid. Osariik plaanib süsteemi käitada aastatel 2023-2027. Teelõikude ette, kuhu automaatse helikontrolli seadmed ilmuvad paigaldatakse hoiatavad liiklusmärgid.

Praegu ei ole siiski veel teada, kuidas kompleksid suudavad liikluses rikkujaid eristada. Lisaks ei ole veel kokku lepitud karistuste suuruses mürarikaste sõidukite eest.

Ilmselt on vaid aja küsimus, millal sarnase teemaga hakkavad tegelema ka teiste riikide seadusandjad.

Your browser does not support the canvas element.