.

Kevadesse plaanitud kütuste aktsiisitõus võib ära jääda

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatusega  langetati 2020. aasta 1. maist algselt kaheaastaseks perioodiks elektri- ja teatud kütuste aktsiisimäärasid. Määrade langetamise eesmärk oli leevendada COVID-19 viiruse levikust tingitud kriisi mõjusid kütuse tarbijatele ja kergendada majanduslikku toimetulekut. 2021. a lõpus võeti vastu seadus, millega nähti ette alates 2023. aasta 1. maist nelja-aastane kütuse- ja elektriaktsiiside lauge taastamine kriisieelsele tasemele.
 
Muutunud julgeolekuolukord Euroopas on kaasa toonud energiakandjate järsu hinnakasvu. See on toonud Eestisse viimaste aastakümnete suurima hinnatõusu. Kujunenud olukorras on oluline, et riik toetaks nii kodumajapidamisi kui äritarbijaid. Seetõttu on põhjendatud 1. mail 2023–2026 aset leidma pidanud aktsiisitõusud aasta võrra edasi lükata ning saavutada aktsiisimäärade kriisieelne tase 2027. aastaks.

Rahandusminister viib valitsusse eelnõu, millega teeb ettepaneku pikendada aasta võrra täna kehtivaid aktsiisimäärasid ning lükata 2023. aastaks kavandatud aktsiisitõus edasi.

Ettepanek puudutab diislikütust, kütteõlisid, maagaasi nii kütteainena kui mootorikütusena, vedelgaasi kütteainena ja elektrienergiat. Samuti pikeneb ettepaneku järgi aasta võrra põllumajandussektori jaoks kasutatava eriotstarbelise diislikütuse maksustamine Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemel.  
Rahandusministri esitatud eelnõu järgi kehtivad varem langetatud aktsiisimäärad veel ühe aasta võrra, kuni 2024. aasta 30. aprillini. Sellele järgneb nelja aasta jooksul (2024–2027) aktsiisimäärade lauge taastamine kriisieelsel tasemel.
  
Muudatused puudutavad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust ning selle muutmise seadust, mis jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Your browser does not support the canvas element.