.

Kiiruskaamerad fikseerivad ööpäevas ligi 900 rikkumist

Allolev on ainult paiksete ja mobiilsete kiiruskaamerate statistika. Käesoleva aasta esimese seitsme kuu kokkuvõttena koostas liiklusmenetlustalitus kokku 181 156 trahviteadet foori- ja kiiruskaamerate, sealhulgas mobiilsete kaamerate tuvastatud rikkumiste kohta, neist statsionaarsete maantee kiiruskaamerate osas 53 073, mobiilsete kiiruskaamerate osas 125 922 ja Kristiine linnakaamerate osas 2161 trahviteadet. Linnakaamerate osas 497 trahviteadet koostati fooritule rikkumiste kohta.

Trahviteate kaasa toonud rikkumistest 10 778 fikseerisid statsionaarsed maantee kiiruskaamerad, 17 045 mobiilsed kiiruskaamerad ja Kristiine linnakaamerad 416. Linnakaamerate osas 72 trahviteadet koostati fooritule rikkumiste kohta, selgub politsei- ja piirivalveameti esialgsest statistikast.

Your browser does not support the canvas element.