.

Kütuseelementide arendamiseks loodi ühisettevõte cellcentric

Daimler Truck AG ja Volvo Group – teatasid, et on paika pannud uue ühisettevõtte tegevuskava. Antud sektoris pühendutakse esimesena

vesinikupõhise kütuseelemendi kiirendatud kasutuselevõtmisele raskeveokitel ja ka mujal. Eesmärgiga saada globaalselt juhtivaks kütuseelemendi-süsteemide tootjaks, rajab cellcentric ühe Euroopa suurima kütuseelementide tehase, mis alustab eeldatavalt tööd 2025. aastal. Vesinikupõhiste kütuseelementide kasutuselevõtu kiirendamiseks kutsuvad cellcentricu aktsionärid üles looma ühtlustatud Euroopa Liidu vesinikupoliitika raamistiku, et toetada selle tehnoloogia saamist majanduslikult elujõuliseks.

Nimetatud eesmärgid avaldati 29. aprillil eksklusiivse digitaalse esitluse käigus, mida juhtisid Martin Daum, Daimler Truck AG tegevjuht ja Martin Lundstedt, Volvo Groupi tegevjuht. cellcentric loodi, et aidata saavutada Euroopa Rohelise kokkuleppe raames 2050. aastaks seatud säästva transpordi ja süsinikuneutraalse Euroopa eesmärke.

cellcentric arendab välja, hakkab tootma ja müüma kütuseelemente nii pikamaavedudeks kui ka muudeks rakendusteks. Ühisettevõte tugineb nii Daimler Truck AG kui ka Volvo Groupi aastakümnete pikkusele kogemusele ja arendustööle.

Daimler Truck AG ja Volvo Groupi nägemuses täiendavad akutoitel täiselektrilised veokid ja vesinikubaasil kütuseelemendiga veokid tulevikus üksteist. Akutoitel veokeid kasutatakse pigem väiksema koormaga ja lühematel vedudel, kütuseelemendiga veokid on seevastu eelistatud suuremate koormate ja pikemate distantside korral.

Euroopa suurimad veokitootjad, teiste hulgas ka Daimler Truck AG ja Volvo Group, kutsuvad üles rajama Euroopasse umbes 300 rakeveokitele sobivat eriti võimekat vesinikutanklat aastaks 2025 ning umbes 1000 vesinikutanklat hiljemalt 2030. aastaks. See ühisalgatus, mille eesmärk on vesiniku kasutamine rohelise elektrienergia kandjana kaugvedudel, on oluline osa maanteetranspordi süsinikuvabaks muutmisest.

Kuna CO2-neutraalsed veokid on hetkel oluliselt kallimad kui traditsioonilised sõidukid, läheb nõudluse ja taskukohasuse tagamiseks tarvis ka poliitilist raamistikku.

Daimler Truck AG ja Volvo Groupi hinnangul peaks see hõlmama CO2-neutraalse tehnoloogia toetusi ja süsiniku- ning energiasisaldusepõhist maksustamist. Üks lisavõimalus võiks olla heitkogustega kauplemise süsteem.

Selge tegevuskava kütuseelemendi-süsteemide ja kütuseelemendiga veokite seeriatootmiseks Hetkel koostab cellcentric suuremahulise seeriatootmise plaane. Täpsemad üksikasjad ja otsus tehase asukoha kohta selguvad 2022. aasta jooksul. Olulise sammuna seeriatootmise suunas toimuvad Stuttgarti lähedal Esslingenis asuvas uues rajatises ettevalmistused eelseeriatootmiseks. Paralleelselt arendatakse olemasolevat prototüüpi.

Daimler Truck AG ja Volvo Groupi eesmärk on alustada kütuseelemendiga veokite klienditeste umbes kolme aasta pärast ning käivitada seeriatootmine selle kümnendi teises pooles. Kõik sõidukitega seotud tegevused toimuvad üksteisest sõltumatult, sest ettevõtted jäävad konkurentideks mudeli- ja tootevaliku osas ning eriti kütuseelemendi toodetega integreerimislahenduste osas.

2021. aasta 1. märtsil asutasid Daimler Truck AG ja Volvo Group cellcentricu. Selleks omandas Volvo Group umbes 0,6 miljardi euro eest 50 protsenti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co KG-st. 2020. aasta novembris sõlmisid Daimler Truck AG ja Volvo Group ühisettevõtte jaoks siduva lepingu. Esialgne mittesiduv leping sõlmiti juba sama aasta aprillis.

Nabernis Stuttgardis (Saksamaal) ja Burnabys (Kanadas) töötab cellcentricu

meeskondades üle 300 tippeksperdi. Siiani on registreeritud umbes 700 patenti, mis näitab ettevõtte juhtivat rolli antud tehnoloogia arendamisel.

Your browser does not support the canvas element.