.Libedusetõrje

Lätis tahetakse vähendada tänavatele puistatava soola kogust

Riia linnavolikogus moodustati töörühm, mis otsib lahendusi talvehooajal soola kasutamise vähendamiseks Riia tänavatel.

Töörühma loodi reaktsioonina avalikule kasvavale rahulolematusele Riia tänavatel talvehooajal kasutatavate soolakoguse suhtes, millel on halb mõju jalakäijatele, lemmikloomadele ja keskkonnale.

Rakkerühma ülesandeks on välja selgitada linna piirkonnad, kus soola üldse ei peaks kasutatama ning hinnata muid algatusi soola negatiivse mõju vähendamiseks.

Ühe suurema probleemina mainitakse kõnniteedel puistatavata liigseid soola koguseid. Selle kasutamise vähendamiseks kõnniteedel on kavas töötada välja kõnniteede puhastamise soovitused ja viia soola kasutamise vähendamiseks läbi reklaamikampaania.

Samuti kaalutakse eeskirjade muudatusi, mis hõlbustaksid kõnniteede puhastamist, piirates samas soola kasutamist.

Muuhulgas esitasid transpordi- ja transpordikomisjoni liikmed transpordi osakonna aruande soola kasutamise kohta linnas arutelul hulga ideid, kuidas linnas olukorda lahendada. Näiteks pööratakse soola kasutamisel tähelepanu haljastuse ja puude kaitsele. Tehti ettepanek luua puutüvede ümber spetsiaalsed ümbrised, et vältida lume ja soola jõudmist puujuurtele. Samuti kutsutakse erilist tähelepanu pöörama soola kasutamist tänavapuhastuses käsitlevate uuringute kvaliteedile, tagamaks, et linna elanike elukvaliteeti ja keskkonda mõjutavad otsused põhineksid teaduslikel ja kriitilistel uuringutel.

Arutati ka rohkem lume eemaldamise kui soola puistamise kulusid ning liiva kasutamist libeduse tõrjeks.

Transpordiministeeriumi teatel kasutatakse Riias, nagu ka paljudes teistes maailma linnades, sõiduteede libisemisvastase materjalina tehnilist soola või naatriumkloriidi (meil kasutatakse lihtsalt„kloriide”, sest sõna „sool” mainimiseks ei jätku linnaametnikel vist julgust) , mis pole praegu mitte ainult kõige tõhusam, vaid ka majanduslikult kõige soodsam materjal.

Your browser does not support the canvas element.