.Droon

Lennuakadeemia pakub droonikasutajaile koolitust

Lennuakadeemias toimub 4. märtsil taaskord oluline koolitus kõigile droonide kasutajatele.

"Kuna droonide kasutamine on järjest enam levinud ning toimub samas õhuruumis tavalennundusega, on oluline, et kõik õhuruumi kasutajad oleksid teadlikud kehtivatest reeglitest ja seadustest," ütles Tõnis Jürimäe, kes on koolituse üks läbiviijatest.

Kaheksa akadeemilist tundi vältava koolituse eesmärk on anda osalejatele droonide ohutuks kasutamiseks vajalikud teadmised ning jagada infot Eesti õhuruumi korraldusest ja toimimisest.

Koolitusel käsitletakse mehitamata õhusõidukite käitamist reguleerivaid õigusakte, lennuliiklus- ja õhuruumikorraldust ning pilootidele mõeldud NOTAM-teated.

Lennundusalased eelteadmised pole koolitusel osalemiseks vajalikud.

Your browser does not support the canvas element.