.

Libedates oludes peavad liiklusohutusele mõtlema mitte ainult autojuhid vaid ka jalakäijad

Liiklusjärelevalvekeskus annab teada, et viimasel kahel nädalal on Harjumaal märgatavalt kasvanud jalakäija osalusel juhtunud liiklusõnnetuste arv. Kõik õnnetused on juhtunud asulasisesel teel ja enamus neist ülekäiguradadel, pööretel ning pimedal ajal.

👉 Autojuht. Ülekäigurada võid ületada alles siis, kui oled veendunud, et Sul ei ole kohustust kellelegi teed anda. Eriti tähelepanelik tuleb olla pööretel. Sõidukiiruse valikul arvesta teeolude ja nähtvust piiravate takistustega. Lubatud SUURIM sõidukiirus asulas on põhjusega 50 km/h. Kui juhid, siis keskendu liiklusele!

👉 Jalakäija. Peatu, vaata, veendu ja ületa sõidutee alles siis, kui oled kindel, et autojuht on Sind märganud ja tõesti annab teed. Arvesta sellega, et sõiduki peatumisteekond on teeoludest tingituna märgatavalt pikem kui suvel. Kuna valdavalt on väljas pime, siis tee palun end märgatavaks. Helkur on Sinu kõige odavam elukindlustus!

Liiklusseadus- liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Ka väike eksimus võib palju kahju põhjustada. Kas Sina oled piisavalt hoolikas liikleja?

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.