Liikluspolitsei tuletab meelde reegleid parempöörde sooritamisel

Meeldetuletus sõidukijuhile!

👉 LS § 35 lg 11 – Kui reguleeritav ülekäigurada tuleb ületada kõrvalepöörde lõpul, võib juht juhul, kui tema sõidusuunas pole stoppjoont või stoppjoonemärki, ülekäiguraja ületada, andes teed lubava fooritule ajal sõiduteed ületavale jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ja robotliikurile.

👉 LS § 58 lg 5- Kui ristmikul on parempöörderada muust sõiduteest eraldatud ohutussaarega ja enne ristmikku paremal pool foori ei ole, tuleb paremale pöörata, sõltumata ristmikul olevate fooride tuledest, andes teed mis tahes teisest suunast sõitvale juhile (kaasa arvatud tagasipööret tegevale juhile).

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.