Maanteeamet: Mida teada teede „higistamise“ kohta?

Tänavune soe suvi on tekitanud olukorra, kus lõiguti on bituumen tõusnud tee peale. Maanteeamet vastab enim üles kerkinud küsimustele teede "higistamise" kohta.

Millise kattega teid tänavusuvine kõrge temperatuur enim mõjutab ning kuidas?

Kuumalaine suurimad mõjud teedele on seotud pinnatud teelõikudega, kus kuumuse mõjul imbub bituumen pinnale. Keskmise ja suurema raskeliikluse osakaaluga teedel võivad katted sõidujälgedes "higistada". Problemaatilised on ka suurema koormusega riigiteede ristmikud ja farmide sissesõidud. Eriti keeruline võib olukord olla asulates, kus "higistavat" teed peavad ületama jalakäijad.

Katete pehmenemine soodustab ka raskeliikluse all olevatel teedel pikiroobaste teket.

Pikaajalisel kuivaperioodil väheneb kloriididega tehtud tolmutõrje mõju kruusateedel (probleem on tingitud eelkõige kuivadest ilmadest mitte niivõrd kuumusest). Kuivast võib olla ka tingitud kruusateede tolmamine ja "treppi minek", sest kuiva ilmaga on kruusateede hööveldamine raskendatud.

Pikaajaliselt kestvad kuumad ilmad tingivad teatud määral kulude suurenemise. Näiteks tuleb "higistavad" lõigud üle puistata, et autorattad allolevat kihti üles ei katkuks. Omajagu ebameeldivusi võivad "higistavad kohad" tekitada ka autojuhtidele, kuna auto võib saada bituumeniga määritud.

Ehitustöödel kuumalainega seotud ohte ei ole, kuid värskelt valminud katetel rasketehnikaga tööde teostamist tuleb vältida.

Kui erakordne on tänavune soe suvi teedeehituses?

Pikaajalised kuumad ilmad mõjutavad teede olukorda iga-aastaselt, kuid kindlasti on tänavuse kuuma suvega "higistamist" rohkem kui viimastel aastatel.

Mida teeb teehooldaja juhul, kui kuumus on teekatte "higistama" või lainetama pannud?

Nii tee-ehitajad kui ka teehooldajad, kelle haldusalasse taoline teelõik jääb, on puistamas teedele sõelmeid ja liiva, et leevendada tagajärgi.

Millega peab autojuht "higistavatel" teedel sõites arvestama?

Maanteeamet soovitab, kui vähegi võimalik, mitte sõita teedel ühes jäljes, vaid valida sõiduraja ulatuses ala, kus teekate poleks pigine. Samuti ei ole hea sõita roobaste põhja mööda, sest see suurendab teede "higistamist".

Pindamisobjektil värskelt pinnatud teel tuleks sõitmiseks kasutada kogu sõiduraja laiust, mitte ületada lubatud maksimaalset sõidukiirust ning püüda vältida sõitmist alale, kus värske bituumen leemendab.

Lisaks palub Maanteeamet olla ettevaatlik juhul, kui asfalti kuumenemisest päikese käes on tee kohale tekkinud virvendus. See halvendab pikinähtavust.

Your browser does not support the canvas element.