.Maanteemuuseum

Maanteemuuseum avab suvel miljoninäituse "Masinate valitsemine"

Eesti Maanteemuuseum esitleb täna konverentsil “Postitee kui piiride nihutaja” esimest korda avalikkusele näitusehalli, kus juuli teises pooles avatakse suurejooneline näitus “Masinate valitsemine”. Näitus tutvustab Eesti autokultuuri ja teede ehituse arengut viimase 100 aasta vältel.

1500 ruutmeetrisel alal paiknev ekspositsioon hakkab paigutama 120 tonni masinaid ja mõtestab autokasutuspraktikaid aastatel 1920-2000. Näitusel on võimalik tajuda, kuidas on autost kui luksusesemest saanud tarbevahend. Ülesehituselt keskendub see kolmele suurele valdkonnale: autokultuuri, teemasinate ja liikluskasvatuse ekspositsioonile. Näitusel saab külastaja tervikliku ülevaate autoajastu mõjudest Eesti teede ja liikluse ajaloole.

Maanteemuuseumi juht Kadri Valner ettevalmistustest: “On hea tõdeda, et meil on täita tegelikult mitu rolli. Oma muuseumi spetsiifikast lähtuvalt aitame me koguda ja talletada teedeajalugu, avada liikluskeskkonna ja -ohutuse teemasid. Samas aitame kaasa Kagu-Eesti suurima kultuuritanklana kogu piirkonna arengule.”

Uue näituse “Masinate valitsemine” sisu toob külastajateni selle, kuidas masinad meid valitsevad ja mil moel inimene saab ohutult masinaid valitseda. Nii näituse kahetähenduslikku pealkirja kui teemat hakkavad mõtestama Jevgeni Zolotko loodud sisepõlemismootoritest skulptuurid.

Näitusel saab olema tugev liikluskasvatuse fookus – tegevuslikult ja mänguliselt liigutakse üksikult üldisele ja huvilised saavad end kurssi viia teemadega alates mehaanika reeglitest kuni liikumise loodusliku mõjuni. Näiteks saab proovida kõrvaliste tegevuste simulaatorit, kogeda auto reaktsioonikiirust ohtlikus olukorras ja liiklustestide vajalikkust reaalsetes situatsioonides.

Atraktiivses ekspositsioonis saab hakata liigutama näitusepindu vastavalt vajadusele, kohandudes ümber konverentsi- või kultuurisündmuste saaliks. Muuseum eeldab, et uuest turismiatraktsioonist saab kasu kogu piirkond. Arenduse tulemusena tõuseb muuseumi külastatavus, paranevad külastajate olmetingimused, pikeneb külastusperiood ning luuakse juurde uusi töökohti.

Näituse projekteerija on Motor Agency – Produktsioonigrupp OÜ ja näituse füüsilise produktsiooni paneb kokku  TM Development OÜ.

Masinahall valmib Maanteeameti ja EASi piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme ühisrahastuse toel. Kogu projekti – nii halli enda ehitus kui ekspositsiooni maksumus on kokku ligi 2 miljonit eurot, projektitoetus sellest ca 1,66 miljonit eurot.

Your browser does not support the canvas element.