.Avarii

Millest sõltub liikluskindlustuse hind?

Liikluskindlustus on kohustuslik kõigile liiklusregistris registreeritud sõidukitele, andes kindluse, et kahjujuhtumi tagajärjel hüvitatakse kannatanule tekkinud kahju. Sõltuvalt sõiduki tehnilistest parameetritest võib kindlustusmakse suurus sama isiku erinevatele sõidukitele olla ühe ja sama kindlustusseltsi juures erinev. Ekspert selgitab, kuidas kujuneb liikluskindlustuse hind ning mille põhjal peaks endale sobiva kindlustuspakkuja valima.

"Kindlustusseltsid võivad kasutada kindlustusmakse arvutamisel erinevaid parameetreid, aga üldises plaanis võetakse arvesse nii isiku kui ka sõidukiga seotud andmeid," selgitas Gjensidige kindlustuse toote- ja riskijuht Marko Privoi. "Näiteks isiku puhul vaadatakse, kui palju on ta minevikus omanud sõidukeid, millele ta on soetanud liikluskindlustuse lepinguid ning kui palju on tema sõidukitega tekitatud süülisi kindlustusjuhtumeid. Samuti võetakse arvesse piirkonda, kuhu isik rahvastiku- või äriregistri järgi on registreeritud. Sõiduki andmetest kasutatakse kindlustusmakse arvutamiseks üldisi tehnilisi parameetreid.”

Näiteks on kindlustusmakse üldiselt kõrgem noorel linnainimesel võrreldes samas vanuses inimesega maapiirkonnas, kes sõidab sarnase sõidukiga. Seda kõike statistilisel põhjusel – noortel juhtidel, kes sõidavad linnaliikluses, tuleb tõenäolisemalt rohkem ette liiklusohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda õnnetusega.

Tihti tekib inimestel küsimus, mis vahe on liikluskindlustusel ning kaskol. Kohustuslik liikluskindlustus on vastutuskindlustus ning hüvitab kahju, mille oled liiklusõnnetuse tagajärjel tekitanud teistele isikutele, kuid vabatahtlik kaskokindlustus hüvitab varakindlustusena sinu autole tekkinud kahju siis, kui oled ise avarii põhjustanud või juhtub sõidukiga mõni muu õnnetus.

Mõnikord arvatakse ekslikult, et liikluskindlustus piirdub teisele sõidukile tekitatud kahju hüvitamisega, kuid tegelikult laieneb kindlustuskaitse ka näiteks kannatanute haiglaarvetele ja muule varale ning ka kahjustada saanud ümbrusele, näiteks liiklusmärkidele, tänavapiiretele ja ekstreemsematel juhtudel ka näiteks õnnetuspaigal asfaldi taastamisele.

Näiteks, sõidukiga Toyota Yaris (aastast 2003) tekitatakse liikluskahju Audi Q8-le (aastast 2020), mille tulemusena sõidab Audi teelt välja. Sõiduki täiskahju korral võib sõiduki hüvitis küündida isegi 100 000 euroni, mis kehtiva liikluskindlustuse puudumisel tuleb Toyota Yarise juhil omast taskust kinni maksta. Kui Audis sai vigastada mõni inimene, kuuluvad ka isikule tekkinud vigastused liikluskindlustuse alusel hüvitamisele.

Kuigi liikluskindlustuse kaitse ulatus on seaduses piiritletud, pakuvad mõningad kindlustusseltsid lisaks standardkaitsele täiendavat lisakaitset.

Ärandatud sõiduki liikluskindlustus katkeb automaatselt

Kui üldjuhul kehtib liikluskindlustuse leping tähtajaliselt ning selle lõppemisel annavad kindlustusseltsid eelteavituse kaudu lepingu pikendamise vajadusest märku, siis juhul, kui sõiduk on ärandatud ja sellest teavitatakse politseid, katkeb tagaotsitavaks kuulutatud sõiduki liikluskindlustuse leping automaatselt.

Ühe näitena saab esile tuua juhtumi, kus isik ei leia kaubanduskeskuse parklas oma pargitud sõidukit üles ja teavitab sellest politseid. Kui sõiduk lisatakse politsei poolt tagaotsitavate sõidukite nimekirja, kustutab Maanteeamet sõiduki ajutiselt liiklusregistrist ning seetõttu lõpeb automaatselt kehtiv liikluskindlustuse leping. Kuid kindlustuskaitse ei taastu iseenesest, kui politsei selle sõiduki tagaotsitavate sõidukite nimekirjast eemaldab, vaid sõidukile peab sõlmima uue kindlustuslepingu.

Sõidukite liikluskindlustuse kehtivust saab kontrollida igaüks Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt.

Your browser does not support the canvas element.