.

Noh, autojuht. Kas teadsid?

Kevad toob rohkem autosid linna ja tihti kiputakse parkima keelatud kohtades. Kas Sina tead, millal tohib sõidukit parkida kõnniteel?

👉 LS § 20 lg 4 p 3 kohaselt tohib A-, B- ja D1 alamkategooria mootorsõidukit parkida osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda LUBAB asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest KAUGEMAL kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.👉 Kõnniteel võib juht PEATUDA sõiduki ka veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.

👉 Peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks.

👉 Erandiks on liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kes võib peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas parkida kõnniteel tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega.

👉 LS § 45 lg 11 lubab eritalituse sõidukiga peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, kui täidetakse tööülesandeid.

Your browser does not support the canvas element.