.Terviserada

Õismäele rajatakse uus kergliiklustee

Kolmapäeval, 21. augustil alustatakse Õismäel Paldiski maantee äärse kergliiklustee ehitustöödega, mis on loogiliseks jätkuks Haabersti ristmiku rekonstrueerimistöödele ja ühendab Paldiski maantee betoontee rajamise mahus rajatud kergliiklusteede lõigud.

Kergliiklustee trassi valikul on lähtutud vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust ning on arvestatud ka perspektiivse Paldiski maantee laiendusega, kuhu on kavandatud 2+2 sõidurada.

Rajatava kergliiklustee lõigu pikkus on 1,2 kilomeetrit ning asfaltkatte laiuseks on 4 meetrit. Lõigule rajatakse kolm pingi, prügikasti ja rattahoidjaga varustatud puhkekohta. Kergliiklusteele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumist hõlbustavad braikivid.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel koostas projektdokumentatsiooni Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Warren Teed OÜ ja ehitustööde lepinguline maksumus on 470 000 eurot. Kergliiklustee avatakse liiklusele oktoobrikuu lõpus.

Your browser does not support the canvas element.