.Video ekraanitõmmis

Politsei: haagisega, mille katuselt kukub jääd, ei tohiks sõitma hakata!

Liikluspolitsei kirjutab oma sotsiaalmeedias, et tänapäeval on eksimise vältimiseks olemas erinevaid tehnilisi lahendusi ja sõidukijuhte abistavad ka liikluskorraldusvahendid. Tulenevalt eeltoodust ei ole vaja koduteed ühe tuntud muinasjutu eeskujul sõidukist poetatud jäätükkidega tähistada.

Puhastamata sõiduki katusel olev jäätunud lumi võib kukkudes teha üksjagu pahandust. Liiklusseadus sätestab, et liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

Sõiduki eelnev puhastamine ei puuduta mitte ainult kommertssõidukeid vaid ka tavaliiklejaid. Soojenenud sõiduki katuselt pidurdamisel esiklaasile jõudev lumekogus võib tükiks ajaks esiklaasilt “pildi” ära võtta ning esiklaasile kraabitud „vaateavast“ võib jääda väheks, et sõiduki ümbruses toimuvat piisava varuga märgata.

Mõtle võimalikele tagajärgedele enne, kui peaksid hakkama hilisemaid probleeme lahendama.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.