.Pilt

Politsei kommenteerib: mida peab tegema bussijuht ja mida autojuht

Mõned ajad tagasi kirjutati meile ühe meedias leviva videosalvestusega seoses ja paluti kommentaare. Video autori loal jagame salvestust uuesti koos selgitustega.

👉 Tulenevalt LS § 33 lg 2 p 8-st on juht kohustatud enne paigalt liikuma hakkamist, manöövri või sõiduki seismajäämise alustamist veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid. Antud juhul ei ole bussijuht seda kohustust täitnud.

👉 LS § 39 lg 1 – juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Juht peab pärast suunamärguannet veenduma, et talle antakse teed ja et sõidu jätkamine on ohutu.

👉 Hea bussijuht, peatusest väljudes jäta autojuhile võimalus teed anda!

Meeldetuletus autojuhtidele:

👉 LS § 37 lg 4 – Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 kilomeetrit tunnis, peab juht andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale D-kategooria ühissõidukile. See nõue ei võta bussijuhilt kohustust enne manöövri alustamist ka selle ohutuses veenduda.

👉 Lähenedes bussipeatusele ole tähelepanelik. Ole valmis selleks, et jalakäija võib asuda sõiduteed ületama ka bussi varjust. Kui märkad vales kohas teed ületavad jalakäijat, ole valmis selleks, et halb eeskuju võib olla nakkav.

👉 Väldi järske manöövreid ühistranspordi läheduses. Sinu ootamatu manöövri ja sellele reageeriva bussijuhi tegevuse tulemus võib olla raskelt kukkunud reisija.

Liiklus eeldab osalejate omavahelist koostööd. Võimalusel aita kaasa ühistranspordi sujuvale liikumisele. Tänu Sinule võib nii mõnigi inimene jõuda õigeks ajaks sihtkohta.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.