.

Politsei on kooliaasta alguses välja suuremate jõududega

Septembri algus toob teedele ja tänavatele palju sagimist. PPA liiklusjärelevalve esindaja Sirle Loigo sõnul tuleb nüüd kõigil olla eriti tähelepanelik, sest liiklus muutub tunduvalt intensiivsemaks ning linnapilti lisanduvad väikesed liiklejad, kellest osa alles alustavad iseseisvat kooliteed.

Tagamaks turvalist kooliteed, on politsei esimestel koolipäevadel üle kogu Eesti suuremate jõududega väljas. Silma hoitakse peal nii õppeasutuste ümbrusel, ülekäiguradadel kui ka üleüldiselt liiklusohutusel.

Korrakaitsjatele lisaks tuleb ka lapsevanematel anda oma panus võsukeste turvaliseks kooliteeks. Autoga sõitva täiskasvanu jaoks on liiklus hoopis teistsugune kui jalgsi või jalgrattaga liikudes, seda eriti just väikese inimese kõrguselt ja silmade läbi. „Igapäevane koolitee tuleb koos lapsega korduvalt läbi käia, seejuures õpetades teda teekonnal ettetulevaid ohte märkama. Õpetage lapsi teiste liiklejatega arvestama ja mis peamine, näidake ise eeskuju, sest sel on kõige suurem mõju,“ rääkis Loigo.

Kindlasti tuleb enne õppeaasta algust lastele meelde tuletada, et teed tohib ületada vaid selleks ettenähtud kohas ehk ülekäigurajal. „Lisaks tasub igas vanuses jalakäijale meelde tuletada peamist kuldreeglit enne tee ületamist – peatu, vaata, veendu! Mõelda tasub ka sellele, kui laps hakkab kooliteed väntama jalgrattal või mõnel muul sõiduvahendil, et see oleks tehniliselt korras ja olemas oleks kiiver,“ toonitas politseinik.

Ohutu koolitee eest vastutavad kõik liiklejad ühiselt – nii jalakäijad, jalg- kui ka tõukeratturid, samuti sõidukijuhid. Just viimastele toonitab politsei, et liikluses ei ole kohta kiirustamisele, tähelepanelik tuleb olla kõikjal liikluses, aga erilise valvsusega tuleb sõita õppeasutuste lähistel.

Liikluses osaledes ole palun laste läheduses eriti tähelepanelik:

👉 Laps võib reageerida teda huvitavale asjale ootamatult, alustades liikumist ilma mõtlemata

👉 Laps näeb vaid seda, mis teda huvitab ja tema võime ohte hinnata on väga piiratud

👉 Lapsel on väga hea kuulmine, aga piiratud võime määrata heli allika suunda

👉 Laps ei oska hinnata sõiduki peatumisteekonda

👉 Kui laps näeb autot, siis ta eeldab, et ka autojuht näeb teda

👉 Lapsevanemana saada laps kodust välja pigem varem, hilinemist kartev laps võib kiirustades teha liikluses läbimõtlemata otsuseid.

Täiskasvanuna Sa tead, et Sinu käitumisel on suur roll lapses õigete harjumuste kujundamisel. Lapsed jäljendavad teiste laste ja täiskasvanute käitumist. Kui Sina oled liikluses eeskujulik, on ka seda laps.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.