.

Rekajuhid saavad 104-kohalise parkla Väo liiklussõlme juurde

Rajatav parkla on osa Euroopa Liidu turvalisest veoautode parkimisalade võrgustikust. Sellest saavad kasu nii autojuhid, transpordiettevõtted, ekspediitorid ja logistikud kui kogu ühiskond läbi juhtide, kauba ja transpordivahendite turvalisuse tõstmise. Lisaks avaldavad sellised rajatised positiivset mõju liiklusohutusele hästi puhanud ja stressivabade juhtide kaudu. 

Euroopa turvaliste veoautoparklate standard koosneb neljast turvatasemest: pronks-, hõbe-, kuld- ja plaatinatase. Eesti esimene turvaparkla vastab Euroopa Liidu pronkstaseme turvanõuetele. See tähendab, et parkimisalale pääsevad üksnes veoautod ja volitatud sõidukid, ala on valgustatud ning on korraldatud valveteenus.

Lisaks turvataseme nõudele on tagatud teenused: dušid, tualetid, suupiste ja jookide ostmise võimalus. Veoautojuhtidele jagatakse infot teeoludest ja suurematest liikluspiirangutest riigiteedel. Liiklusohutuse tagamiseks on parklas ette nähtud ka veoautode katuste puhastamiseks lumetellingud.

Transpordiamet sõlmis esimese turvalise veoautode parkla ehituslepingu, millega rajatakse 104-kohaline parkla Tallinna ringtee äärde 1,5 km kaugusele peatselt valmivast Väo liiklussõlmest.

Parkimiskohtade täituvuse infot kogutakse parkla sisse- ja väljasõidul ja jagatakse nii Transpordiameti DATEX II andmevahetusteenuse kaudu tarktee.ee portaalis kui ka lähimatel muutuva teabega infotabloodel Tallinna ringteel.

Ehituse peatöövõtja on TREF Nord AS, projekteerimise peatöövõtja on Roadplan OÜ ning omanikujärelevalvet teostab Sweco EST OÜ. Hanke maksumus koos võimalike ettenägematute töödega on 3 663 256,64 eurot, millest 20% rahastab Euroopa Liidu CEF Transpordi programm ning parkla ehitus kestab ühe aasta.

Your browser does not support the canvas element.