.Projekt Tornado

Renault testis Prantsusmaal isesõitvat Zoe’t

Renault Grupi kaasjuhtimisel viidi Prantsusmaal läbi projekt Tornado, et katsetada isesõitvate autode kasutamist hajaasustusega piirkondades. Peamine väljakutse oli võtta arvesse hõredalt asustatud alade eripärasid ning arendada vastavalt nendele isesõitvate autode tehnoloogiat. Suur osa projektist toimus isesõitva Renault Zoe’ga.

Tornado uurimisprojekti eesmärk oli tuvastada sidetaristu ja tehnoloogiad, mis võimaldavad isesõitvate autode kasutuselevõttu maal ja eeslinnades. Jagamisteenuse jaoks mõeldud autonoomsete autode katsetamiseks kasutati Renault Zoe’it, mis pandi sõitma 13 km pikkusel teelõigul.

Sõitude käigus õpiti tundma maapiirkondade ja eeslinnade juhtimisolukordade keerukust. See tähendab arvestamist eritingimustega: kitsad teed, ringristmikud, piiratud nähtavus, puudulik teekatte- ja muu märgistus, kitsad ühe sõidurajaga tunnelid jne.

Isesõitvate autode tajumisvõime parendamine eeldas sõiduki asukoha määramist ja kontrollimist 20sentimeetrise täpsusega. Samuti vajasid lahendust olukorrad, mis põhjustavad GPS signaali ajutist kadumist, näiteks tunnelites sõitmine. Lisaks teistele tehnoloogilistele kohandustele tõsteti Zoe’ kiirus 70 kilomeetrini tunnis, et vastata kasutajate soovile saada võimalikult harjumuspärast sõidukogemust.

 

Your browser does not support the canvas element.