.

Selle eest saab trahvi kuni 1200 eurot, aresti või juhtimisõiguse äravõtmise kuni 24 kuuni

Iga päev registreeritakse liiklusõnnetusi, milles üks osapool otsustas vastutusest kõrvale hiilida ja sündmuskohalt lahkuda. Millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral:

👉 Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

👉 Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu (kasko) täitmise kohustusest kui liiklusõnnetuse ajal autot juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus, sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes või tarvitas alkoholi pärast kahju tekkimist.

Tulenevalt eeltoodust on suur tõenäosus, et peale süülise liiklusõnnetuse põhjustamist ja sündmuskohalt lahkumist saab endale „liisingusse“ võtta teise sõiduki, posti, foori jne ja teatud juhtudel ei hüvita kasko ka enda sõiduki kordategemist.

Kui politsei alustab sellise juhtumi menetlust, siis lõpptulemusena võib ees oodata rahatrahv kuni 1200 eurot, arest või juhtimisõiguse äravõtmine kuni kahekümne nelja (24) kuuni.

👉 Juhtus liiklusõnnetus, kus teist osapoolt ei ole kohal? Teavita palun juhtunust Häirekeskust (112) ja käitu vastavalt sealt saadud korraldustele.

Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil kokkulepe säästab Sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike.

Täname inimesi, kes oma tähelepanekuid nii info, kui ka pilte ja videosalvestustena on politseiga jaganud!

Your browser does not support the canvas element.